PREGLEDAJ

Turističke agencije član 35. deo 4.1 PO PDV obrasca

PREGLEDAJ
PREGLEDAJ

Princip rada sa izdatim delimičnim isporukama

PREGLEDAJ
PREGLEDAJ

Dati avans i konačni račun za promet sekundarnih sirovina od 1.7.2018.

PREGLEDAJ
PREGLEDAJ

Promet sekundarnih sirovina od 1.7.2018.

PREGLEDAJ
PREGLEDAJ

Opšte uputstvo za rad sa novim PDV evidencijama

PREGLEDAJ
PREGLEDAJ

Uvoz usluga - uvoz bez carine

PREGLEDAJ
PREGLEDAJ

Uvoz sa carinom

PREGLEDAJ
PREGLEDAJ

Avans i konačni račun za uvoz usluga

PREGLEDAJ
PREGLEDAJ

Devizna kalkulacija

PREGLEDAJ
PREGLEDAJ

Promet dobara i usluga u građevinarstvu član 10.

PREGLEDAJ
PREGLEDAJ

Promet građevinskih objekata - poreski dužnik isporučilac

PREGLEDAJ
PREGLEDAJ

Promet građevinskih objekata - poreski dužnik primalac

PREGLEDAJ

DOWNLOAD PDF

Uputstvo za rad u dodatnom modulu Šank lista.pdf

DOWNLOAD PDF
DOWNLOAD PDF

Uputstvo za vođenje nabavki od poljoprivrednika 2018.pdf

DOWNLOAD PDF
DOWNLOAD PDF

Uputstvo za vođenje prometa iz oblasti građevinarstva 2018

DOWNLOAD PDF
DOWNLOAD PDF

Uputstvo za vođenje uvoza usluga 2018

DOWNLOAD PDF
DOWNLOAD PDF

Uputstvo za vođenje uvoza koji podleže carini 2018

DOWNLOAD PDF
DOWNLOAD PDF

Uputstvo za vođenje prometa sekundarnih sirovina 2018

DOWNLOAD PDF
DOWNLOAD PDF

Uputstvo za rad sa novim PDV evidencijama

DOWNLOAD PDF
DOWNLOAD PDF

Uputstvo za instalaciju MPP 2.2

DOWNLOAD PDF
DOWNLOAD PDF

Uputstvo za ažuriranje programa MPP2.2

DOWNLOAD PDF
DOWNLOAD PDF

Uputstvo za brzo umrežavanje programa MPP2.2

DOWNLOAD PDF
DOWNLOAD PDF

Uputstvo za učitavanje licencnog ključa

DOWNLOAD PDF
DOWNLOAD PDF

Uputstvo za otvaranje - zatvaranje knjiga 2018

DOWNLOAD PDF
DOWNLOAD PDF

Uputstvo za rad u programu u skladu sa izmenama Zakona o PDV-u od 15. oktobra 2015. god.

DOWNLOAD PDF
DOWNLOAD PDF

Uputstvo za primenu umanjenja u javnom sektoru (Novembar 2014)

DOWNLOAD PDF
DOWNLOAD PDF

Uputstvo za preknjižavanje 2014

DOWNLOAD PDF
DOWNLOAD PDF

Kratko početno uputstvo za korišćenje programa MPP2

DOWNLOAD PDF
DOWNLOAD PDF

Uputstvo za izradu i podnošenje PPP PD prijave

DOWNLOAD PDF
DOWNLOAD PDF

Istraživanje o strukturi zarada - uputstvo za popunjavanje iz programa

DOWNLOAD PDF