Poštovani korisnici,

 

Planirane su izmene zakona o obaveznim socijalnim doprinosima koje će se sastojati u sledećem:

  • Kod prihoda van radnog odnosa, stopa doprinosa za PIO se povećava sa 24% na 26%
  • Kod prihoda van radnog odnosa, stopa doprinosa za zdravstveno se smanjuje sa 12,3% na 10,3%.
  • Kod prihoda iz radnog odnosa, stope doprinosa za PIO se povećavaju sa 13% na 14% na teret zaposlenog i sa 11% na 12% na teret poslodavca.
  • Kod prihoda iz radnog odnosa, obe stope doprinosa za zdravstveno se smanjuju sa 6,15% na 5,15%.

 

Kako nezvanično saznajemo, iako je prva varijanta izmena predviđala da za prihode iz radnog odnosa promena važi počevši od obračuna za jun, ova promena će važiti za sve isplate posle datuma početka važenja zakona, nezavisno od toga da li su u pitanju prihodi iz ili van radnog odnosa. Prvobitno je planirano je da ova promena važi za isplate posle 1.6.2014. Međutim, zbog vanredne situacije u zemlji, postoji mogućnost da početak primene bude odložen na 1.7.2014.

 

Što se tiče tekuće verzije programa ona će ispravno raditi i posle početka važenja izmena Zakona, s time što će biti neophodno menjati važeće stope u parametrima obračuna. Bez obzira na to, PS.IT će pre početka važenja zakona objaviti izmene programa koje će promeniti važeće stope i omogućiti da se porez i doprinosi pravilno obračunaju kao i da se pravilno popuni PD prijava, čak i koliko je to moguće u slučaju kada je akontacija isplaćena po trenutno važećim stopama a konačni obračun po novim.

 

Ipak, scenario isplate akontacije po jednim a konačnog obračuna po drugim stopama je nešto što bez preke potrebe ne bi trebalo primenjivati a i smatramo da je moguće da će biti problema u situacijama kada se zarada deli na više redova u PD prijavi:

  • Kod lica sa beneficijom ako postoje bolovanja ili prekid rada.
  • Kod lica sa beneficijom ako ista prestaje/počinje tokom meseca.
  • Kod lica sa subvencijom ako ista ističe u toku meseca.

 

Stoga, PS.IT preporučuje korisnicima da, ako je to moguće, izbegnu scenario isplate akontacije po jednim a konačnog obračuna po drugim stopama, posebno ako imaju gore navedene slučajeve.

 

Takođe, moguće je da, kod neto obračuna koji imaju promenu stope između akontacije i konačnog obračuna, ako je primalac penzioner (ne plaća zdravstveno i nezaposlenost) konačno isplaćena neto zarada bude različita (verovatno nešto veća) od početno unete. Slično se mogu ponašati i neto bonusi za ova lica.

 

Napomena za korisnike koji imaju posebno rađene obračune: Ako planirate da isplatite akontaciju po jednim a konačni obračun po drugim stopama trebalo bi da se javite PS.IT-u da bi prilagodili obračune ovom scenariju.