About sasa

This author has not yet filled in any details.
So far sasa has created 84 entries.

Uputstvo za korisnike bez internet konekcije

Ukoliko Vaš računar na kome je instaliran MPP nije povezan sa internetom, ili iz drugih razloga ne koristite MPP2 servis “Centar za ažuriranje” možete uraditi sledeće:

Nakon preuzimanja ZIP arhive raspakujte je i sve fajlove kopirajte preko postojećih u folder u kome je instaliran MPP2.2. Najčešće je to c:\program files (x86)\psit\ mpp 2.
Vodite računa da […]

Instalacija programa Mali poslovni programi 2.2.17238.1

Finansijski dokumenti

Dorade:

Identifikacioni broj: 7329
Dodati novu knjigu u KPR sa nazivom Računi blagajne
Identifikacioni broj: 8460
Napomene iz primljenih računa se prenose u naloge za knjiženje.
Identifikacioni broj: 8553
Izveštaj u finansijskim dokumentima nabavljeno po artiklima je uopšten. Promenjeno mu je ime i sada treba da prikaže sve primljene račune a ne samo one koje imaju artikle/usluge, generalno stavke.

Ostavljeno […]

Instalacija programa Mali poslovni programi 2.2.17082.2

Robno materijalno

Dorade:

Identifikacioni broj: 2712
Dodat je novi dokument “Korekcija nabavne cene”. Ovim dokumentom se evidentira promena PNC u magacinu koji se vodi po PNC (ili ceni koštanja).
Identifikacioni broj: 7637
Sada je iz prikaza kartice artikla moguće videti povezane dokumente (robno- materijalni dokument, nalog za knjiženje).
Dokumenti se vide u prikazu u evidenciji dokumenata. Dvoklikom, dokument se otvara.
Identifikacioni […]

Izašla je nova verzija programa Mali poslovni programi 2.2

Poštovani korisnici,

Izašla je nova verzija softverskog rešenja Mali poslovni programi  – MPP 2.2.17238.1

Pored funkcionalnosti koje su u novoj verziji dodate, promenjen je način instalacije i olakšan način ažuriranja programa za buduće nove izmene i ispravke.

Molimo korisnike da prilikom postavljanja nove verzije slede uputstva:

Korisnici koji imaju specifične dorade (prilagođene izveštaje, obračune, dodatne prilagođene module…), potrebno […]

Info seminari

Zadovoljstvo nam je da Vas pozovemo da uzmete učešće i prisustvujete našim Info seminarima koje organizujemo u saradnji sa regionalnim Privrednim komorama pod naslovom:

„Novi pravci razvoja poslovnih softverskih rešenja“.

Teme kojima ćemo se baviti će obuhvatiti:

1. Osnovne informacije o preduzeću i našim proizvodima,
2. Pravci razvoja poslovnih softverskih rešenja,
3. Cloud vs Desktop rešenja, prednost, mane, iskustva,
4. […]

Instalacija Mali poslovni programi 2.1.16161.1

VAŽNO:

U ovoj verziji su ispravljene primećene greške iz prethodne verzije 2.1.16147 kod knjiženja robno materijalnih dokumenata. Ukoliko ste vršili knjiženja, molimo da obratite pažnju na sledeće stavke i da proverite kreirane naloge za knjiženje:
– Za izlazne robne dokumente sada se ispravno računa PDV po stopama prilikom knjiženja.
– Ispravno se knjiže robni dokumenti koji sadrže […]

Instalacija Mali poslovni programi 2.1.16147.1

OPŠTE

Dorade:
– Dodata je kolona jedinica mere u dodatni cenovnik.
– Omogućeno je da vrednosti podešavanja mogu da se izvezu i da kasnije mogu da se uvezu.
– Ispravljen je problem sa preuzimanjem podataka sa NBS-a.
– Dodato je polje veb-sajt za preduzeće.

FINANSIJSKO KNjIGOVODSTVO

Dorade:
– Prilikom zatvaranja poslovnih knjiga program će obrisati stavke ukoliko je u pitanju jedna od […]

Instalacija Mali poslovni programi 2.1.16090.1

OPŠTE

Dorade:
– Ubrzan je uvoz cenovnika.
– Ubrzano je čuvanje dodatnih cenovnika.

Ispravke:
– Više se ne dupliraju redovi u dodatnom cenovniku.

FINANSIJSKO KNjIGOVODSTVO

Dorade:
– Dodat je prvi korak zatvaranja za budžetske korisnike u kojem se određuje rezultat tj. suficit/deficit.
– Iz filtera za izbor otvorenih dokumenata, koji se otvara iz stavke naloga za knjiženje, ne uzima se u obzir stavka […]

Instalacija Mali poslovni programi 2.1.16062.4

FINANSIJSKO KNjIGOVODSTVO

Dorade:
– Postavljeno je podešavanje u knjigovodstvu da se izabere da li želimo novi način ili stari način izbora otvorenih dokumenata u stavci naloga.
– Na bruto bilans u osnovnoj verziji dodata je opcija “sintetički”. Kada je opcija uključena, podaci se sabiraju na željeni broj cifara. Kada je opcija isključena, prikazuju se samo knjiženja na […]

Obaveštenje o izdavanju računa za licence i slična prava

Izdavanje računa po osnovu prometa licencni i sličnih prava (Zakon o PDV član 5. stav 3. tačka 1) je regulisano Pravilnikom o određivanju slučajeva u kojima nema obaveze izdavanja računa i o računima kod kojih se mogu izostaviti pojedini podaci („Službeni glasnik RS“, br. 86/15). Na osnovu člana 4a ovog Pravilnika u računima po […]