About sasa

This author has not yet filled in any details.
So far sasa has created 84 entries.

Demo verzija

Instalacija Mali poslovni programi 2.1.16019

OPŠTE

Dorade:
– Dodato je polјe JBKJS – jedinstveni broj korisnika javnih sredstava u podatke o poslovnom partneru.

FAKTURISANјE I VOĐENјE PDV EVIDENCIJE

Dorade:
– u Formu Obračun PDV-a/Pregled/Obaveštenje dodato je Obaveštenje o polјoprivrednim proizvođačima koji nisu evidentirani kao obveznici PVD-a, za određeni period.
– u Formu Obračun PDV-a/Pregled/Obaveštenje dodato je Obaveštenje o dobavlјačima sekundarnih sirovina koji nisu evidentirani kao […]

Informacija u vezi sa otkupom poljoprivrednih proizvoda i sekundarnih sirovina

Uputstvo za otvaranje – zatvaranje knjiga 2016

Instalacija Mali poslovni programi 2.1.15323.2

OPŠTE

Dorade:
– Omogućen je unos 4 decimale u koeficijent i dodatni koeficijent i u kadrovskoj i u zaradama.
– Omogućen je unos šifre duže od 50 znakova u poslovne partnere.
– Ubrzano je otvaranje cenovnika kroz opciju Postavi cenovnik.
– Kada se pokrene program, ako nije izabran period knjiženja, postavlja se tekuća ili najbliža godina.

FINANSIJSKO KNjIGOVODSTVO

Dorade:
– Prilikom generisanja […]

Potvrda o legalnosti i autorskom delu

Novi komercijalni uslovi korišćenja

Korisnicima softverskih rešenja iz edicije “Mali poslovni programi 2″

Poštovani/a,

Privredni savetnik – Informacione tehnologije se u svom poslovanju uvek zalagao za politiku transparentnih, predvidivih i stabilnih cena svojih proizvoda. Međutim rast maloprodajnih cena u proteklih 6 godina od oko 40% a, posebno kontinuirani rast troškova razvoja softvera, primorao nas je da preispitamo i korigujemo komercijalne […]

Instalacija Mali poslovni programi 2.1.15273.2

DOWNLOAD “Mali poslovni programi 2″ – verzija 2.1.15273.2

OPŠTE

Dorade:
– Dodata je podrška za uvoz valute iz kursne liste ECB koja ne postoji u spisku valuta NBS, a postoji u šifarniku valuta.

FINANSIJSKO KNjIGOVODSTVO

Dorade:
– U poruci prilikom brisanja naloga za knjiženje reč DOKUMENT je zamenjena rečju NALOG ZA KNjIŽENjE.
– Omogućen je istovremeni prikaz dinarskih i deviznih iznosa […]

Instalacija Mali poslovni programi 2.1.15233.1

DOWNLOAD “Mali poslovni programi 2″ – verzija 2.1.15233.1

OPŠTE

Dorade:
– Omogućeno je da se pamti korisničko ime kod logovanja na aplikaciju MPP 2.
– U administraciji je omogućeno da se definiše koji korisnički nalozi imaju pravo pristupa stavkama šifarnika magacina.

FINANSIJSKO KNjIGOVODSTVO

Dorade:
– Na izveštaju Analitička kartica omogućeno je istovremeno štampanje i dinarskih i deviznih vrednosti za devizna konta.
– […]

Instalacija Mali poslovni programi 2 – 2.1.15128

OPŠTE

Dorade:

Omogućeno je da se, kada je izabran prikaz napredni prozora u tabovima, filteri (i slične forme) prikazuju u posebnim panelima. Preporučljivo je za korisnike sa velikim ekranima.
Omogućeno je da stavkama generičkog šifarnika mogu da se dodaju restrikcije na nivou korisnika.
Omogućeno je da se u filteru za izbor poslovnog partnera (forma koja se otvara na […]