U odnosu na navedene iznose u cenovniku, korisnik može ostvariti dodatne POPUSTE po sledećem osnovama:

  • Ako se opredeli za sve module u okviru izabranog nivoa programa ostvaruje pravo na 10% popusta;
  • Sva preduzeća ili agencije koje su osnovane u periodu od šest meseci pre datuma kupovine programa, ostvaruju popust od 50% za prvu godinu korišćenja programa.

Popusti se ne mogu kombinovati.

Ukoliko se obnova licence modula programa MPP2 ne izvrši do datuma isteka licence , plaćanje licence nakon isteka datuma važenja vrši se po cenovniku za prvu godinu korišćenja programa MPP2.