DODATNI MODULI

  Dodatni moduli su delovi programa MPP2 koji se u svom funkcionisanju oslanjaju na neki od osnovnih modul iz edicije MPP2.
  Oni omogućavaju da standarna funkcionalnost nekog drugog modula bude proširena dodatnom funkcionalnošću, koja se obično odnosi na neki specifični segment poslovanja.
  Dodatni modul ne može da funkcioniše samostalno bez modula čiju funkcionalnost proširuje i obično njegova funkcionalnost, odvojena od modula čiju funkcionalnost proširuje, nema praktične koristi.

  Proširuje funkcionalnost : modul za obračun zarada – Total S
  Može da se integriše sa: modul za obračun zarada – Total S i modul Vozila

  Opis funkcionalnosti:

  Modul Nalog za službeni put je dodatni modul namenjen kreiranju i evidenciji putnih naloga. Program omogućava kreiranje naloga za službeni put kako u zemlji tako i u inostranstvu, mogućnost kreiranja obračuna direktno u modulu za obračun zarada i naknada, zatim mogućnost integracije sa Google mapom i automatsko preračunavanje kilometraže.

  Cena Bez pdv-a Sa pdv-om
  Prva godina korišćenja 19.920,00 23.904,00
  Naredna godina korišćenja 16.600,00 19.920,00
  Proširuje funkcionalnost: modul za finansijsko knjigovodstvo – Konto
  Može se implementirati od licencnog nivoa: Osnovni

  Opis funkcionalnosti:

  Omogućava da se kroz opcije programa automatski generišu potencijalne kompenzacije sa kupcima i dobavljačima.
  Kao osnov za generisanje kompenzacija, koriste se promene evidentirane u finansijskom knjigovodstvu. Namenjen je preduzećima koja u svom poslovanju vrše veliki broj kompenzacija.

  Cena Bez pdv-a Sa pdv-om
  Prva godina korišćenja 4.200,00 5.040,00
  Naredna godina korišćenja 3.500,00 4.200,00
  Proširuje funkcionalnost: modul za fakturisanje i obračun PDV – Avans
  Može se implementirati od licencnog nivoa: Standardni

  Opis funkcionalnosti:

  Postoje dva modela korišćenja dodatnog modula Maloprodaja.

  1. Evidencija prodatih artikala kroz formu maloprodajnog računa, manuelnim unosom ili korišćenjem Bar-kod čitača, štampanje fiskalnih isečaka na fiskalnom uredjaju. Automatsko kreiranje računa u KIR-u (modul Avans) za svaki fiskalni isečak ili grupu računa na periodičnom nivou, kao i izlaza iz magacina po svakom fiskalnom računu ili za grupu računa (modul Kal).
  Namenjen je maloprodajnim objektima.

  2. Na osnovu računa koji je kreiran u modulu za fakturisanje – Avans, štampa se fiskalni isečak na fiskalnom uređaju.
  Namenjen je veleprodajama ili firmama koje se bave prodajom robe i pružanjem usluge, a koje pored štampanog računa imaju potrebu da izdaju i fiskalni račun.

  Podržani uređaji:

  • HCP – kase: Best LC+, Best, Prima; printeri: Flexi, Secunda, P2-DS, HCP Epson TM-T260F – preuzima se besplatan drajver „HCP Fiscal Residential Gateway“ – www.hcp.rs
  • GALEB – kase: GP-350, GP-100; printeri: FP550, GP550 – neophodna nabavka drajvera „Metalink“ od firme „Metadata“ – www.metadata.rs
  • TEHNICOM (EI NIŠ) – kase: Colibri, Compact, Favorit; printer: Partner – neophodna nabavka drajvera „POS Link“ od firme „Tehnicom informatika“ – www.tehnicominformatika.com

  Jedna licenca modula vezuje se za jedan fiskalni uređaj.
  Za određene fiskalne uređaje naknadno se nabavlja drajver za komunikaciju sa računarom (ukoliko ga korisnik već ne posedujete).
  Drajver se nabavlja jednokratno i vezuje se za fiskalni uredjaj.

  Cena Bez pdv-a Sa pdv-om
  Prva godina korišćenja po fiskalnom uređaju 12.000,00 14.400,00
  Naredna godina korišćenja po fiskalnom uređaju 10.000,00 12.000,00
  Proširuje funkcionalnost: modul za robno-materijalno knjigovodstvo – Kal
  Može se implementirati od licencnog nivoa: Standardni

  Opis funkcionalnosti:

  Namenjen je računovodstvu u preduzećima koje imaju manju proizvodnju ili knjigovodstvenim agencijama koje vode takva preduzeća. Omogućava naknadno evidentiranje proizvedenih gotovih proizvoda kroz radni nalog, kreiranje utrošaka materijala prema prethodno definisanim specifikacijama (sastavnicama, normativima) i prenos na stanje gotovih proizvoda, dokumentima koji se kreiraju kroz programa za robno-materijalno knjigovodstvo.

  Cena Bez pdv-a Sa pdv-om
  Prva godina korišćenja 8.400,00 10.080,00
  Naredna godina korišćenja 7.000,00 8.400,00
  Proširuje funkcionalnost : modul za robno-materijalno knjigovodstvo – Kal
  Može se implementirati od licencnog nivoa : Standardni

  Opis funkcionalnosti:

  Namenjen je računovodstvu u preduzećima koje se bave ugostiteljstvom ili knjigovodstvenim agencijama koje vode takva preduzeća.
  Omogućava evidentiranje prodatih proizvoda i robe na dnevnom nivou, preračunavanje utrošaka materijala po definisanim specifikacijama (normativima) i generisanje izverštaja dnevnog prometa ugostitelja.

  Cena Bez pdv-a Sa pdv-om
  Prva godina korišćenja 8.400,00 10.080,00
  Naredna godina korišćenja 7.000,00 8.400,00
  Može se implementirati sa svim modulima iz edicije MPP2

  Opis funkcionalnosti:

  Nudi mogućnost vođenja PK1 knjige i KPO knjige, kao i kreiranje Bilansa uspeha. Navedene knjige formiraju se preuzimanjem dokumenta iz drugih modula MPP2 ili manuelnim unosom.
  Ovaj dodatni modul besplatno ustupamo na korišćenje svim korisnicima barem jednog od modula MPP2, koji imaju potrebe za vođenjem prostog knjigovodstva.