Fakturisanje i obračun PDV-a – modul AVANS

  Modul za fakturisanje i obračun PDV-a – AVANS – omogućava izdavanje finansijskih dokumenata i vođenje poreskih evidencija propisanih Zakonom o PDV-u, automatski obračun PDV-a, kreiranje i izvoz POPDV obrasca.

  Naruči online

  Modul je namenjen

  • Knjigovođama i knjigovodstvenim agencijama koje za svoje klijente vode poresku evidenciju i obračunavaju PDV.
  • Svim preduzećima, koja su od 1.1.2005. PDV obveznici, bez obzira da li poresku evidenciju vode sami, ili za njih to radi neka agencija.

  Funkcionalnosti modula Avans

  • Kreiranje svih finansijskih dokumenata po Zakonu o PDV:
   – Račun,
   – Račun-Otpremnica,
   – Predračun,
   – Avansni račun,
   – Konačni račun,
   – Delimične isporuke (privremene situacije),
   – Devizni račun, Devizni predračun, avansni i konačni račun,
   – Knjižno odobrenje, Knjižno zaduženje,
   – Zbirni promet (evidencije prometa u maloprodaji),
   – Refakcija stranim državljanima,
   – Priznanica za nabavke od poljoprivrednika,
   – Račun za oporezivanje razlike i dr.
  • Evidencija kreiranih izdatih računa kroz Knjigu izdatih računa – KIR.
  • Evidencija primljenih faktura kroz Knjigu primljenih računa – KPR.
  • Detaljna štampa knjiga i izveštaja evidencije PDV-a
  • Automatski obračun PDV-a u obračunskom periodu na osnovu evidencije PDV u KIR-u i KPR-u, sa štampanjem POPDV i PPPDV obrazaca, izvoz POPDV obrasca u elektronski oblik i predaja preko portala Poreske uprave.
  • Štampa posebnih evidencija PDV.
  • Sumarni i detaljni Izveštaji o prometu u obračunskom periodu.
  • Konfigurisanje finansijskih dokumenata.
  • Dodatni prodajni cenovnici koji se mogu definisati i u stranoj valuti.
  • Rezervisanje količina u modulu za robno materijalnu evidenciju na osnovu predračuna.
  • Mogućnost definisanja komercijalnih uslova za kupce (posebne cene, rok plaćanja, kasa skonto, rabat).
  • Vezivanje dokumenata za organizacione jedinice (mesta troška), definisanje dodatnih analitika (projekti, ugovori, komercijalisti …) na koje se odnosi dokument, formiranje izveštaja na osnovu ovih atributa i evidencija u nalogu za knjižinje prilikom automatskog knjiženja.
  • Izveštaji koliko je fakturisano po artiklima i poslovnim partnerima, nabavljeno po artiklima, razlika u ceni (koji se formira u komunikaciji sa modulom za robno-materijalnu evidenciju).
  • Set izveštaja koji se formira na osnovu operativne evidencije uplata i isplata i njihovog povezivanja sa računima u modulu za vođenje platnog prometa i blagajne, kao što su:
   – Dospela potraživanja na dan,
   – Dospela ne naplaćena potraživanja na dan,
   – Dospele ne naplaćene obaveze na dan,
   – Obaveze kojima ističe rok plaćanja,
   – Saldo kupaca i dobavljača.
  • Eksport podataka iz knjige primljenih i knjige izdatih računa u elektronskom obliku.

  Prednosti modula Avans

  • Sva rešenja su zasnovana na odredbama Zakona o PDV i posebnim Pravilnicima. Sve zakonske promene će biti ažurno praćene besplatnim izmenama i dopunama programa.
  • Uz minimalan unos podatak omogućava obračun PDV i vođenje veoma velike poreske evidencije, koja je obavezna po Zakonu za sve PDV obveznike.
  • Omogućava izdavanje faktura koje u potpunosti zadovoljavaju zakonske propise i koje su svi PDV obveznici obavezni da primenjuju već od 1. januara 2005. godine.
  • Integracijom sa modulom za finansijsko knjigovodstvo omogućava automatsko knjiženje primljenih i izdatih faktura, kao i poreskih obaveza i potraživanja, prema standardnim šemama za knjiženje ovih dokumenata.
  • Integracijom sa programom za robno-materijalnu evidenciju omogućava formiranje robnih dokumenata na osnovu formiranih primljenih i izdatih računa i obrnuto, kao i automatsko formiranje izlaza iz magacina na osnovu dokumenta Račun-otpremnica.
  • Integracijom sa programom za platni promet i blagajne koji omogućava operativno evidenciju plaćenih primljenih i izdatih računa.

  Modul Avans moguće je licencirati kroz sledeće nivoe programa:

  • Osnovni nivo
  • Standardni nivo
  • Napredni nivo
  Napomena: Neke funkcionalnosti modula javljaju se samo u određenim nivoima programa. Informacije o funkcionalnostima modula po paketima možete pronaći na stranici Cenovnik