Finansijsko računovodstvo – modul KONTO

  Modul za finansijsko računovodstvo – KONTO – omogućava automatsko i manuelno knjiženje u finansijskom knjigovodstvu svih evidentiranih poslovnih promena, kreiranje propisanih izveštaja, Bilansa stanja i uspeha.

  Naruči online

  Modul je namenjen

  • Svim privrednim subjektima koja vode dvojno knjigovodstvo.
  • Knjigovođama i knjigovodstvenim agencijama, jer imaju mogućnost vođenja poslovnih knjiga za neograničen broj privrednih subjekata.
   

  Funkcionalnosti modula Konto

  • Program se isporučuje sa Kontnim planom za:

   – privredna društva, zadruge, druga pravna lica i preduzetnike,
   – budžetske ustanove,
   – društva za upravljanje penzionim fondovima,
   – društva za upravljanje investicionim fondovima.

  • Program je fleksibilan i daje mogućnost kreiranja kontnog plana shodno potrebama i zahtevu korisnika (analitike i subanalitike poslovnih partnera) ili dodavanja drugih kontnih planova, kao i kreiranje alternaivnih konta i kontnog plana i kreiranje odrđenih izveštaja prema njemu.
  • Mogućnost efikasnog vođenja poslovnih knjiga usaglašenih sa odredbama Zakona o računovodstvu i reviziji za jedno ili više preduzeća.
  • Program je baziran na operativnom dokumentu – nalogu za knjiženje, koji se kreira ili manuelno, direktnim unosom podataka od strane korisnika ili automatski, na osnovu predhodno evidentiranih dokumenta u drugim modulima programa MPP2, koji se knjiže prema standardnim šemama za knjiženje. Na osnovu naloga za knjiženje podaci se automatski generišu u propisanim finansijskim izveštajima:

   – Bilans stanja,
   – Bilans uspeha po MRS,
   – Glavna knjiga,
   – Dnevnik,
   – Bruto bilans,
   – Zaključni list,
   – Statistički izveštaj po MRS,
   – Izveštaj o tokovima gotovine po MRS…

  • Omogućava kreiranja seta izveštaja:

   – analitičke kartice poslovnih partnera,
   – pregled salda analitika,
   – pregled prometa poslovnih partnera,
   – izvod otvorenih stavki – IOS,
   – rad sa deviznim kontima,
   – izveštaj o dospelim obavezama,

  • Podržano je finansijsko praćenje prema organizacionim jedinicama (mestima troška) i nekim korisnički definisanim dodatim analitikama (ugovorima, projektima, izvorima finansiaranja …)
  • Moguć je rad sa deviznim kontima, evidencija promena i dobijanje izveštaja u stranoj valuti, kao i automatski obračun kursnih razlika.
  • Izvoz podataka iz finansijskih izveštaja u MS Excel, koji su operativni i mogu se dalje obrađivati.
  • Program podržava šablone za automatsko zatvaranje poslovnih knjiga i utvrđivanje rezultata poslovanja, otvaranje početnog stanja za narednu godinu, izvoz Bilansa u elektronskom obliku pogodnom za uvoz u sistem APR-a.
   

  Modul Konto moguće je licencirati kroz sledeće nivoe programa:

  • Osnovni nivo
  • Standardni nivo
  • Napredni nivo
  Napomena: Neke funkcionalnosti modula javljaju se samo u određenim nivoima programa. Informacije o funkcionalnostima modula po paketima možete pronaći na stranici Cenovnik