ОПШТЕ

Дораде:

 • Ажуриран је шифарник банака у складу са актуелним шифарником Народне банке Србије.

Исправке:

 • Исправљена је грешка која је доводила до тога да се, када се инсталира нове верзија програма, измене на бази не примењују аутоматски.
 • Уколико нема водећих нула код рачуна у банци више се не појављује обавештење да контролни број рачуна није исправан.

ФИНАНСИЈСКО КЊИГОВОДСТВО

Дораде:

 • У подешавања за Финансијско књиговодство је убачена опција Курсна разлика -> подаци се групишу по орг. јединици. Уколико је ово подешавање постављено на “да”, приликом књижења курсне разлике (било кроз форму Књижење курсних разлика било у самом налогу за књижење помоћу опције Прокњижи курсну разлику), подаци ће се груписати по организационим јединицама.
 • Додата је могућност чувања изгледа табеле извештаја у опцији “прикажи” у основном нивоу.

ФАКТУРИСАЊЕ И ВОЂЕЊЕ ПДВ ЕВИДЕНЦИЈЕ

Исправке:

 • Коначни рачун се сада књижи без обзира да ли је авансни прокњижен и не појављује се порука да је авансни рачун прокњижен.

РОБНО – МАТЕРИЈАЛНО КЊИГОВОДСТВО

Дораде:

 • На штампи робног документа “Повраћај добављачу” сада су посебно исказани основица, ПДВ и укупан износ.

Исправке:

 • На картици артикла за магацин који се води по ФИФО и ручној методи сада се приказује пословни партнер.

КАДРОВСКА ЕВИДЕНЦИЈА

Дораде:

 • Омогућено је да се проценат минулог рада који се користи у Обрасцу 1 може бирати из подешавања.

Исправке:

 • Исправљена је грешка која је доводила до тога да Образац 1 не повлачи шифру занимања и укупан стаж.
 • Основни извештај структура запослених по старости сада рачуна добро број година кад се не гледа по рођендану, за све датуме.

ЗАРАДЕ И НАКНАДЕ

Дораде:

 • На обрачунски листић су додати печат и потпис овлашћеног лица. Ово је опциона могућност, јер се користи само када се не исплаћује зарада.
 • У евиденцији лица додата је колона која приказује датум почетка првог икада ангажовања у предузећу.
 • Пензионери предузетници и запослени предузетници сада могу да иду на шифру 106 уместо 199 у ПД пријави.

Исправке:

Код:

 • Доборовољног ПИО
 • Обустава:
  1. износ (обичних и групних)
  2. проценат (обичних и групних)
 • Кредита
 • Доприноса коморама
  1. више не долази до грешке у чаробњаку за додавање ставки. Такође, када се изабере у чаробњаку партнер, попуњавају се и назив и текући рачун.
 • У обрачунском листићу се сада исписује ред са текућим рачуном ако није изабран основни текући рачун у поставци предузећа.
 • Код дванаестомесечног просека регрес сада улази у исти ако не постоје сати у месецу.
 • Опција “штампај 0″ у обрачунском листићу се избацује јер је став да ови редови не треба дa се штампају.