Verzija: 2.2.18353.1 – Datum: 19.12.2018

Modul: Finansijsko knjigovodstvo

Dorade:

Identifikacioni broj: 10557

Kada se štampa IOS, ako je korisniku publikovan dll mAS-f-AddonReports-IOS-Vojvodina, onda će se nuditi izveštaj sa tekstom za Vojvodinu za štampu.

Modul: Ljudski Resursi

Dorade:

Identifikacioni broj: 10611

Dodata je kolona “koeficijent” na osnovni izveštaj “Kretanje lica kroz organizacione jedinice sa radnim mestima”. U toj koloni se prikazuje vrednost ukupnog koeficijenta iz tabele “radna mesta”.

Ispravke:

Identifikacioni broj: 10626

Ispravljena je greška koja se dešavala u ljudskim resursima kada se licu dodele dani godišnjeg odmora za 2019. godinu, a nema dodeljene ni korišćene za 2018. godinu.