Verzija fajlova: 2.2.18299.2 – Datum: 26.10.2018

Modul: Robno materijalno
Ispravke:

Identifikacioni broj: 9590

Dokument Korekcija nabavne vrednosti se uzima u obzir prilikom kreiranja izveštaja u modulu za robno- materijalno knjigovodstvo.

Identifikacioni broj: 10046

Opcija “uključi dokumente u pripremi” menja naziv u “uključi robno – materijalne dokumente u pripremi (samo za magacin po PNC i ceni koštanja)”. Opcija je pomerena na dno.

Modul: Osnovna sredstva
Dorade:

Identifikacioni broj: 9690

U zavisnosti od podešavanja Fakturna nabavna vrednost se koristi u izveštaju Pregled novonabavljenih i otuđenih OS i u OA obrascu (klikom na preuzmi OS i Prikaži OS).

Identifikacioni broj: 10331

Dodato je podešavanje kojim se određuje da li će se u OA obrascu koristiti fakturna nabavna vrednost ili nabavna vrednost za računanje vrednosti sredstva prilikom otuđenja.

Modul: Finansijski dokumenti
Dorade:

Identifikacioni broj: 9968

Omogućeno je  formiranje računa – Promet van republike – preko opcije Izdati računi – Novi dokument –  Promet van republike.

Identifikacioni broj: 10081

U obračune:

Autorskog ugovora
Dopunskog rada
Upravnog odbora
Volonterskog rada
Prihoda sportista
Rad preko omladinske zadruge do 26 g.
Privremenih i povremenih poslova

Dodata je mogućnost da se na osnovu njih u KPR 15 kreira finansijski dokument. Ukoliko na jednom obračunu imamo više lica da za svako to lice se pravi poseban račun gde su postavljeni:

poslovni partner
lice
datum obračuna
datum za odbitak pdv
opis( obračuna)
spoljni br. u računu.

Identifikacioni broj: 10088

Omogućeno je da se preko mehanizma Novi predračun – Nova avansna uplata – Nova isporuka, može napraviti konačni račun (isporuka) direktno iz predračuna. Mogućnost je dodata za knjige:
– KIR 17 – Dobra i usluge u građevinarstvu- KIR 18 – Sekundarne sirovine- KIR 20 – Promet građevinskih objekata

Identifikacioni broj: 10097

Dodata je opcija knjiženja grupe računa, sa mogućnošću da svaki račun bude proknjižen na zaseban, novi nalog. Opcija se nalazi na formi za izbor šema koja se pojavljuje prilikom knjiženja grupe računa iz knjige (KIR i KPR). Pored postojećih opcija, dodata je i nova: “Kreiraj nalog za knjiženje zasebno za svaki dokument”.
Ispravke:

Identifikacioni broj: 10120

Ispravljen je prikaz deviznog iznosa u Izveštaju razlika u ceni u FD. Prikazuje se dinarski iznos na kolonama.

Modul: Ljudski Resursi
Dorade:

Identifikacioni broj: 10176

U šifarniku radnih mesta (Ljudski resursi -> Radna mesta -> Radna mesta – detalj) moguće je vezati radno mesto za organizacionu jedinicu.

Kada se u kartici lica ili grupnom unosu dodeljuje radno mesto licu, uključeno je filtriraranje spiska radnih mesta u odnosu na organizacionu jedinicu izabranu za isti period.

Modul: Zarade i naknade
Dorade:

Identifikacioni broj: 10243

Korisnicima ISIB sistema omogućeno je automatsko razrešavanje plata i ostalih naknada.

Kod korisnika koji koriste ISIB sistem, podatak za razrešavanje je u stavci izvoda učitan u kolonu “reklamacija”.

Kada se u izvodu pokrene opcija za razrešavanje i u algoritmu za razrešavanje isplata se izabere “po podacima iz virmana” vrši se automatsko razrešavanje na osnovu ovog podatka.

Identifikacioni broj: 10248

Korisnicima sa budžetskim kontnim planom omogućeno je automatsko razrešavanje plata i ostalih isplata.

Da bi se koristila opcija za automatsko razrešavanje treba uraditi sledeće:

Iz obračuna zarada kreirati nalog za plaćanje i knjiženje. Strelica pored “proknjiži” pa “Kreiraj Budžet – nalog za plaćanje i knjiženje”
Kod kreiranja naloga obavezno obeležiti “kreiraj oznaku za automatsko rasknjižavanje u polju svrha isplate”.
Sačuvati dobije nalog. U polju “svrha isplate” virmana bi na početku sada trebao da postoji identifikator za razrešavanje.
Kreiraju se virmani za plaćanje iz ovog naloga (NE na uobičajeni način iz štampe obračuna). Ovaj nalog se može i proknjižiti u finansijskom knjigovodstvu.
Kada se u izvodu pokrene opcija za razrešavanje i u algoritmu za razrešavanje isplata se izabere “po podacima iz virmana” vrši se automatsko razrešavanje na osnovu ovog podatka.

Napomena: Još uvek ne postoje sheme za sve vrste obračune. Ukoliko se ne može naći opcija “Kreiraj Budžet – nalog za plaćanje i knjiženje” znači da shema za tu vrstu obračuna još nije dodata.

Modul: Izvodi i blagajne
Ispravke:

Identifikacioni broj: 10317

Kada u platnom prometu izaberemo opciju – Kreiranje računa po tipovima razrešenja, u KPR12 kolona ukupan iznos je popunjena.
Dorade:

Identifikacioni broj: 10322

Napravljena je nova verzija drajvera za Trezor koja radi sa aplikacijom ESPP.

Verzija fajlova: 2.2.18291.1 – Datum: 18.10.2018

Modul: Robno materijalno
Dorade:

Identifikacioni broj: 9882

Napravljena su dva izveštaja, za određeni period i za određeni magacin (mogu se birati i dokumenti da li su važeći ili u pripremi) koji:

1. Prikazuju koji robni dokument i faktura su kreirani, a da nisu evidentirani u robnom prometu.
2. Prikazuju koji je dokument evidentiran u prometu, a da ne postoji dokument (ovo bi olakšalo situaciju kada se npr. obriše račun, a ne izbaci iz prometa).

Ovo olakšava traženje greške prilikom evidencije u prometu. Takođe, treba obratiti pažnju za fakture, da se ne gledaju sve, već samo one koje imaju definisan magacin.

Modul: Finansijski dokumenti
Dorade:

Identifikacioni broj: 10071

Dodata je mogućnost da se za obračun PDV-a koriste oznake iz knjiga, a ne oznake iz stavki računa.

Ovo novo podešavanje se nalazi u : Finansijski dokumenti — Obračun PDV — Način POPDV obračuna

Opcije su :

*  Stavke i zaglavlje – prilikom obračuna uzima u obzir stavke ukoliko ih ima, a zatim zaglavlje (knjige) ukoliko račun nema stavke. Ovo je podrazumevano podešavanje i ova opcija radi kao i do sada.

*  Samo zaglavlje – prilikom obračuna uzima u obzir samo informacije sa zaglavlja (knjige), iako postoje popunjene stavke računa.

Identifikacioni broj: 10236

U knjizi KPR 5 – Nabavka od poljoprivrednika,  kolona “datum prijema” je sada preimenovana u”datum isporuke”.  Omogućeno je menjati datum plaćanja dok je račun u statusu važeći, uz odgovarajuće upozorenje.
Ispravke:

Identifikacioni broj: 10193

Priklikom kreiranja izlaznog računa- Promet van Republike, preko opcije preuzimanja otpremnice iz Magacinskog poslovanja, sada se cene ispravno preračunavaju u valutu dokumenta.

Identifikacioni broj: 10217

KPR 2 – Prilikom unosa avansa kroz knjigu stavke preuzimaju POPDV tagove sa zaglavlja.

Modul: Ljudski Resursi
Dorade:

Identifikacioni broj: 10165

Dodata je kolona “dodatni koeficijent” u šifarnik radnih mesta.

Identifikacioni broj: 10270

Dodato je podešavanje Sistem -> Podešavanja i konfiguracija -> Podešavanja -> Ljudski resursi ->Zarade -> Prikaži dodatni koeficijent. Ako je uključeno ovo podešavanje, kolona “dodatni koeficijent” će se videti u tabeli “koeficijenti i ugovorene zarade”. U suprotnom kolona će biti skrivena.

Modul: Zarade i naknade
Dorade:

Identifikacioni broj: 10167

Dodat je obračun kotizacije i ostalih prihoda iz člana 85 stav 16 Zakona. Plaća se porez od 20% uz priznavanje normiranih troškova od 20%. Šifra u PD prijavi je 611.

Identifikacioni broj: 10261

U nalogu za plaćanje i knjiženje, koji za sada postoji za budžetski kontni plan, dodata je opcija knjiženja po naprednim analitikama. Da bi se ova opcija koristila potrebno je da korisnik poseduje licencu za finansijsko knjigovodstvo – napredni nivo.

Kod kreiranja naloga za plaćanje i knjiženje može se birati da li se napredne analitike iz obračuna kopiraju u stavke troška i/ili obaveza. Po definiciji se kopiraju u stavke troška.

Ukoliko je izabrano da se kopiraju, pojaviće se kao dodatne kolone u odgovarajućim tabelama u nalogu za plaćanje i knjiženje. Tu se mogu i menjati vrednosti naprednih analitika.

Kod knjiženja u finansijsko knjigovodstvo iz naloga za plaćanje i knjiženje ove analitike se kopiraju u odgovarajuće stavke naloga.

Identifikacioni broj: 10286

Kod izbora oslobađanja u kartici lica može se izabrati:

22- Novoosnovano pravno lice, bez uplate PIO
22 – Novoosnovano pravno lice, sa uplatom PIO

Šifra subvencije je ista u oba slučaja.

Obračuni u kojima je urađena podrška za ovu subvenciju su:

Neto radna lista i neto podrazumevani učinak
Bruto radna lista i bruto podrazumevani učinak
Obračun na osnovu neto
Obračun na osnovu bruto
Lična zarada (neto)
Lična zarada (bruto)

Kod izrade obračuna sa ovakvom subvencijom, ne plaća se porez, zdravstveno i nezaposlenost a PIO se plaća u zavisnosti šta je izabrano u kartici lica.

U PD prijavi se ova lica označavaju sa šifrom subvencije 22. Poreska osnovica je 0 a osnovica doprinosa je 0 ako se ne plaća PIO ili je jednaka bruto zaradi ako se isti plaća.

Modul: Izvodi i blagajne
Dorade:

Identifikacioni broj: 10274

Dodata je šifra plaćanja 298 – tarifa Uprave za trezor

 Verzija fajlova: 2.2.18274.1 – Datum: 01.10.2018

Modul: Ljudski Resursi
Dorade:

Identifikacioni broj: 10132

Dodato je podešavanje Sistem -> Podešavanja i konfiguracija -> Podešavanja -> Ljudski resursi -> Zaposlenje -> Prikaži broj opisa posla. Ako je uključeno ovo podešavanje, pojaviće se

stavka u meniju Ljudski resursi -> Rada mesta -> Broj opisa posla. Ovde se unose opisi poslova za rada mesta ako postoji više opisa poslova za jedno radno mesto.
kolona “broj opisa posla” u tabeli “rada mesta” za lica.
Broj opisa posla – šifarnik u spisku polja za dodavanje u šablon dokumenta.

Verzija fajlova: 2.2.18263.1 – Datum: 20.09.2018

Modul: Finansijski dokumenti
Dorade:

Identifikacioni broj: 10035

Dodata je mogućnost unosa stavki računa kod dokumenta Ispravka PDV osnovice (knjižna odobrenja/zaduženja).
Ispravke:

Identifikacioni broj: 10099

Kada na osnovu izdatog predračuna uradimo avans, prilikom izrade isporuke/a iz tog predračuna, aplikacija će sada izbaciti jedno obaveštenje da postoji/e konačna/e isporuka/e po navedenom predračunu.

Modul: Izvodi i blagajne
Ispravke:

Identifikacioni broj: 10166

Kada je uključeno podešavanje Sistem/ Podešavanja i konfiguracija/ Podešavanja/ Finansijski dokumenti/ Delimične isporuke, prilikom razrešavanja računa po osnovu kojeg je kreirana Ispravka PDV osnovice, u razrešenju se nudi ispravan iznos.

Modul: Robno materijalno
Ispravke:

Identifikacioni broj: 10200

Lager lista sada prikazuje stanje artikala po dokumentima u statusu “u pripremi” kada se štiklira opcija “uključi dokumente koji su u pripremi” za magacine koji se vode PNC ili ceni koštanja.

Verzija fajlova: 2.2.18256.1 – Datum: 13.09.2018

Modul: Finansijski dokumenti
Dorade:

Identifikacioni broj: 10079

U meniju platnog prometa je napravljena nova forma “Kreiranje računa po tipovima razrešenja” na kojoj je moguće videti sva razrešenja filtrirana po određenom tipu u određenom periodu. Iz iste forme se kreiraju računi u KPR 12, za svakog partnera po jedan račun sa datumom koji je jednak poslednjem danu u odabranom periodu. Ova forma dodata je u naprednom nivou aplikacije.
Ispravno se kreiraju računi u knjizi 12 sa vrednostima provizija, a u razrešenjima je upisan broj računa.

Identifikacioni broj: 10084

U PO PDV dodata je kolona poslovni partner u sve članove.

Napravljena je štampa i izvoz u eksel svakog člana posebno, kao i grupna štampa i izvoz svih članova.
Ispravke:

Identifikacioni broj: 10091

Prilikom otvaranja novog dokumenta u knjizi KPR 13 –  Ispravke osnovice PDV  naslov za štampu se pravilno postavlja u skladu sa tim da li je u pitanju odobrenje ili zaduženje.

Identifikacioni broj: 10157

Kada unesemo iznos datog avansa kroz detalj Član PDV evidencije se uvek prenosi iz detalja u knjigu

Identifikacioni broj: 10169

Na štampi dokumenta iz knjiga KIR16, KIR17, KIR18 se vidi datum i mesto prometa.

Identifikacioni broj: 10170

Kada se klikne na detalj kod novokreiranih ispravki kroz KPR 13, više se ne javlja poruka o grešci.

Identifikacioni broj: 10177

Ukoliko je uključeno podešavanje Sistem/ Podešavanja i konfiguracija/ Podešavanja/ Finansijski dokumenti/ Knjige/ Brisanje proknjiženih stavki- Nije dozvoljeno, neće biti dozvoljeno brisanje računa koji je dodat kao dokument prilikom razrešenja određene stavke izvoda.

Modul: Ljudski Resursi
Dorade:

Identifikacioni broj: 10173

Promenjen je način računanja broja realizovanih dana za plaćeno odsustvo. Sada uzima u obzir državne i verske praznike.

Identifikacioni broj: 10178

Prilikom dodele dana godišnjeg odmora ne brišu se dani po osnovu “doprinos na radu” ako postoje.
Ispravke:

Identifikacioni broj: 10185

Ispravljena je greška koja se javljala prilikom preuzimanja lica, kome je dodata slika, iz drugog preduzeća.

 Verzija fajlova: 2.2.18250.1 – Datum: 07.09.2018

Modul: Prosto knjigovodstvo
Dorade:

Identifikacioni broj: 9293

Omogućeno je preuzimanje prometa iz KPR na grupama 50 i 51 u kolonu 12 knjige PK1. Dodata u podešavanjima za PK1 opcija –  “Prikaži promet u koloni 12 za grupe 50 i 51″ koja je podrazumevano isključena.

Modul: Zarade i naknade
Dorade:

Identifikacioni broj: 9944

Nalog za plaćanje i knjiženje je dokument koji se kreira iz obračuna i potencijalno povezuje knjiženje obračuna i isplatu istog. Za sada on postoji samo za budžetski kontni plan dok je u planu da se doda za kontne planove za MRS i druga pravna lica.

U nalog za plaćanje i knjiženje je dodato:

Izbor tekućeg računa sa koga se vrši isplata
Kreiranje virmana za gotovinu u obavezama za isplate koje idu u gotovini (ovo ne treba koristiti kod ISIB sistema jer će izlazne datoteke biti neispravne)
Štampa virmana i kreiranje elektronskih virmana iz naloga umesto iz obračuna. Kod kreiranja naloga su sada dodate opcije da se bira da li se stavke obaveza grupišu ili ne, slično kao što već postoji kod štampe virmana.
Mogućnost postavljanja analitike po organizacionoj jedinici i/ili licu i na stavkama troška i na stavkama obaveza.
Knjiženje u finansijsko knjigovodstvo iz naloga umesto iz obračuna. Ovo knjiženje je omogućeno i kod automatskog knjiženja neproknjiženih dokumenata iz finansijskog knjigovodstva. Kod knjiženja neproknjiženih dokumenata nalog za plaćanje i knjiženje se pojavljuje kao shema koja se može izabrati.

Naziv naloga “Sistem za izvršenje i plaćanje – ISIB” je promenjen u “Budžet nalog za plaćanje i knjiženje” jer se sada može koristiti i kod ostalih budžetskih korisnika.

Poziv na broj zaduženja se sada u nalogu automatski preračunava u slučaju promene parametara kod kojih zavisi: organizaciona identifikacija, konto troška (ekonomska klasifikacija), podekonomska klasifikacija, izvor finansiranja i funkcionalna klasifikacija.
Podekonomska klasifikacija je po definiciji 00 i može se menjati.

Identifikacioni broj: 10056

Dodat je novi tip odsustva: porodiljsko odsustvo posle 1.7.2018.

Stari tip odsustva je preimenovan u porodiljsko odsustvo pre 1.7.2018.

Kada je lice na ovom tipu odsustva ne ide po definiciji ni u jedan obračun koji se isplaćuje. Ako se preuzme u obračun zarade, iako nema sate minimalna osnovica za plaćanje doprinosa nije 0 već je jednaka tekućoj minimalnoj osnovici. Jedino u mesecima u kojima ima i rada (na primer povratak ili odlazak direktno na porodiljsko) minimalna osnovica je srazmerna satima provedenim na radu.

Važna napomena: ako se lice na ovom tipu porodiljskog povuče u obračun zarada, automatski će mu biti plaćeni minimalni doprinosi jer program smatra da se mora izvršiti plaćanje istih.

Izveštaji daju podatak da je lice bilo na odsustvu ali nema isplaćene naknade.

Identifikacioni broj: 10059

Opcija Prekovremeni rad – evidencija prekovremenog rada je preimenovana u Uvećanja – evidencija rada sa uvećanjima.

Pored prekovremenog rada, mogu da se unesu:

rad na praznik
noćni rad
rad vikendom
rad u smenama
pripravnost

Ovi sati se prenose u obračun u odgovarajuće kolone.

Identifikacioni broj: 10060

Dodata je opcija Izveštaji / obrasci – obračunski listići u periodu.

Ovde se može izabrati lice i nakon toga obračuni iz koga se mogu štampati listići tog lica.

Identifikacioni broj: 10075

Dodat je novi tip učinka “Deo zarade iz rada bez uvećanja”.

Za razliku od postojećeg “Deo zarade iz rada (ne ulaze naknade)” ovde se učinak računa samo na osnovu cene sata rada i broja sati rada, tj. ne ulazi minuli rad, prekovremeni rad i slično.
Ispravke:

Identifikacioni broj: 10033

Prilikom kreiranja obračuna za rad u inostranstvu, ukoliko lice ima u kartici lica unet podatak o uvećanom stažu, PD prijava povlači podatak o beneficiji.

Modul: Finansijski dokumenti
Dorade:

Identifikacioni broj: 9990

U meniju Finansijski dokumenti – Evidencija PDV-a dodata je opcija za obračun srazmernog odbitka.

Identifikacioni broj: 10058

Omogućeno je korišćenje e-mail adrese na PO PDV prijavi koja se koristi pri eksportu podataka u XML.

Identifikacioni broj: 10079

U meniju platnog prometa je napravljena nova forma “Kreiranje računa po tipovima razrešenja” na kojoj je moguće videti sva razrešenja filtrirana po određenom tipu u određenom periodu. Iz iste forme se kreiraju računi u KPR 12, za svakog partnera po jedan račun sa datumom koji je jednak poslednjem danu u odabranom periodu. Ova forma dodata je u naprednom nivou aplikacije.
Ispravno se kreiraju računi u knjizi 12 sa vrednostima provizija, a u razrešenjima je upisan broj računa.

Identifikacioni broj: 10115

Kada se stornira račun nabavna vrednost u stavci je negativna
Ispravke:

Identifikacioni broj: 10051

Ispravno se povlače tagovi za primljena dokumenta Knjižna odobrenja i Knjižna zaduženja.

Identifikacioni broj: 10053

Ispravljena je greška u štampi naslova konačnog računa.

Identifikacioni broj: 10061

U KPR 13, na detaljima, dodato dugme Interni obračun i ispravljen default prikaz oznaka za KPR 13 za interne obračune

Identifikacioni broj: 10065

Iznos u stavkama je u valuti kada se unosi devizni avansni račun kroz KIR 2

Identifikacioni broj: 10072

Kod primljenih i izdatih ispravki PDV osnovice omogućeno je brisanjnj taga kombinacijom tastera CTRL i Delete.

Isto je omogućeno i na ulaznim računima.

Identifikacioni broj: 10074

U Evidenciji PDV, izborom opcije Provera obračuna, više ne izlaze obaveštenja o neispravnosti, niti se žute polja, u situaciji kada je obračun ispravan.

Identifikacioni broj: 10089

Prilikom unosa knjižnog odobrenja/zaduženja kroz knjigu dodeljuje se tag odobrenja ili zaduženja u odnosu na pozitivnu ili negativnu vrednost unosa (KPR i KIR)

Identifikacioni broj: 10091

Prilikom otvaranja novog dokumenta u knjizi KPR 13 –  Ispravke osnovice PDV  naslov za štampu se pravilno postavlja u skladu sa tim da li je u pitanju odobrenje ili zaduženje.

Identifikacioni broj: 10103

U POPDV pod oblasti – Stavke koje ne ulze u evidenciju, dodat je poseban deo (tačke 3 i 4) koji prikazuje stavke koje ne ulaze u POPDV, a imaju oznaku za POPDV evidenciju.

Identifikacioni broj: 10112

Kada unosimo inicijalno račun u KIR 2 (avans) i definišemo u knjizi član PDV evidencije  i u detalju računa se postavi isti član evidencije

Identifikacioni broj: 10121

Ukoliko se u izdatom računu obriše serijski broj za neki artikal potrebno je da se obriše i njegov ID iz kolone am_artikal_serijski_boj_id.

Identifikacioni broj: 10157

Kada unesemo iznos datog avansa kroz detalj Član PDV evidencije se uvek prenosi iz detalja u knjigu

Identifikacioni broj: 10169

Na štampi dokumenta iz knjiga KIR16, KIR17, KIR18 se vidi datum i mesto prometa.

Modul: Izvodi i blagajne
Dorade:

Identifikacioni broj: 10130

Kada stavka izvoda ima analitiku, novo razrešenje te stavke dobija istu analitiku

Modul: Evidencija proizvodnje
Ispravke:

Identifikacioni broj: 10146

Omogućeno je da se za nedefinisani artikal u svojstvu materijala može izabrati bilo koji magacin.

Verzija fajlova: 2.2.18227.2 – Datum: 15.08.2018

Modul: Ljudski Resursi
Dorade:

Identifikacioni broj: 9792

Omogućeno je čuvanje izgleda grida u osnovnim izveštajima (osim izveštaja Pregled odsustava).

Modul: Finansijski dokumenti
Ispravke:

Identifikacioni broj: 9979

U štampi Ispravke pdv osnovice se ispisuje datum važenja.

Identifikacioni broj: 10036

Izveštaj Saldo kupca ne prijavljuje grešku ” Could not find multipart identifier fd_ir.broj_dokumenta”
Dorade:

Identifikacioni broj: 9992

Kada se kreira finansijski dokument iz predračuna, tagovi izabrani u predračunu se kopiraju u novi finansijski dokument.

Za avanse je podešeno na koji tag idu pa se ovo ne odnosi na njih.

Modul: Osnovni deo programa
Ispravke:

Identifikacioni broj: 10007

U primljenom računu poreska stopa za artikal se postavlja :

* U slučaju da preduzeće ili partner nisu poreski obveznici postavlja se   –   ne obračunava se 0%

* U slučaju da nije odabran partner postavlja se defaultna poreska stopa definisa za knjigu

* U ostalim slučajevima se povlači stopa sa kartice artikla

Modul: Robno materijalno
Ispravke:

Identifikacioni broj: 10049

Nakon preuzimanja magacinske predatnice u robnu, jedinična cena bi trebalo da se upiše ako su isti datumi na dokumentima.Ukoliko su datumi različiti, jedinična cena bi trebalo da se upiše ili preuzme na određeni datum u zavisnosti od odgovora na poruku “Datum dokumenta je promenjen. Da li želite da se preuzmu cene artikala na datum hhhh?”

Verzija fajlova: 2.2.18212.1 – Datum: 31.07.2018

Modul: Izvodi i blagajne
Dorade:

Identifikacioni broj: 8431

Podaci u stavci plaćanja se poklapaju sa onima u nalogu plaćanja.

Modul: Finansijski dokumenti
Dorade:

Identifikacioni broj: 9014

Evidencija PDV-a se može izvesti u XML oblik propisan pravilnikom.

Evidencija PDV-a se može štampati.

Identifikacioni broj: 9337

U program je dodat izvoz POPDV evidencije u XML fajl.

Identifikacioni broj: 9981

Ispravno se štampaju sve posebne evidencije iz POPDV evidencije.

Identifikacioni broj: 9992

Kada se kreira finansijski dokument iz predračuna, tagovi izabrani u predračunu se kopiraju u novi finansijski dokument.

Za avanse je podešeno na koji tag idu pa se ovo ne odnosi na njih.
Ispravke:

Identifikacioni broj: 9740

Ispravljena je greška koja je dovodila do toga da se iznosi iz deviznih računa (KIR 4, KIR 10) prenose u devizama u nove evidencije.

Identifikacioni broj: 9830

Kada se knjiži Račun po šemi račun otpremnice i prema običnoj šema treba da se popunjava datum DPO na osnovu podatka iz polja datum prometa iz računa.

Identifikacioni broj: 9898

Kada se formira PO PDV prijava , opcija ” prikaži samo sa stavkama ” ( ček polje), radi kako treba.

Identifikacioni broj: 9928

Promena statusa dokumenta u važeći sa dodatnim operacijama moguća je samo za knjigu izdatih računa broj 5.

Identifikacioni broj: 9965

Ispravljena je greška koja se javljala prilikom izmene dokumenta u knjizi 10 izlaznih računa.

Greška se javljala kada se dokument izmeni van knjige , a nakon toga pokuša da se izmeni kroz samu knjigu.

Identifikacioni broj: 9975

Izveštaj Dospela nenaplaćena potraživanja na dan ne javlja grešku -Devide by zero- kada se uključi opcija prikaza iznosa računa sa ispravkom PDV osnovice

Identifikacioni broj: 9989

Kada se u KPR 13 unese iznos koji se odnosi na smanjenje poreske osnovice, automatski se popunjava odgovarajuće polje evidencije 8a.5. Neophodno je da se kroz detalj računa izabere opcija da li se radi o Knjižnom odobrenju ili Knjižnom zaduženju da bi se polja ispravno popunjavala.

Identifikacioni broj: 10004

Dokumenti iz KIR19 se prebacuju u KEP sa dinarskim iznosima tj. devizni iznosi se množe kursom iz dokumenta

Identifikacioni broj: 10030

Rešen problem zakruživanja prilikom generisanja XML-a za PP PDV.

Modul: Ljudski Resursi
Ispravke:

Identifikacioni broj: 9678

Izveštaj pregled odsustava sada prikazuje i lica koja nemaju staž na tekući datum, a imaju odsustva u zadatom periodu.

Identifikacioni broj: 9945

Ako neko lice nema unetu mejl adresu, više se ne javlja greška prilikom slanja dokumenata na mejl.

Identifikacioni broj: 9986

U šifarniku zanimanja se mogu izabrati zanimanja između K052100 do K070100
Dorade:

Identifikacioni broj: 9915

Omogućeno je da se statistički izveštaj po starosti kreira za izabrane vremenske intervale.

Identifikacioni broj: 9972

Šifarnik zanimanja za javna preduzeća usklađen je sa uredbom vlade.

Modul: Osnovna sredstva
Dorade:

Identifikacioni broj: 9689

Fakturna nabavna vrednost se vidi na karticama svih osnovnih sredstava, a ne samo iz prve amortizacione grupe.
Ispravke:

Identifikacioni broj: 9956

Nabavka sitnog inventara koji se dodaje na već postojeću karticu os radi potpuni otpis na kartici posle upisa nabavke.

Modul: Osnovni deo programa
Ispravke:

Identifikacioni broj: 9867

Program više ne dozvoljava brisanje serijskih brojeva koji su korišćeni u dokumentima.

Identifikacioni broj: 9983

U analitikama se lepo vide slova š, ć, č

Modul: Zarade i naknade
Dorade:

Identifikacioni broj: 9891

U tabelama “tekući račun i “devizni račun” je omogućeno da se obriše red sa računom.

Modul: Finansijsko knjigovodstvo
Dorade:

Identifikacioni broj: 9935

Napravljen je prikaz zaključnog lista po naprednim analitikama. Kada se na tabu za napredne analitike izaberu analitike po redosledu koji korisik želi, prikazuje se zaključni list sa analitikama.

Identifikacioni broj: 9952

Napravljen je prikaz bruto bilansa po naprednim analitikama. Kada se na tabu za napredne analitike izaberu analitike po redosledu koji korisik želi, prikazuje se zaključni list sa analitikama.

Modul: Robno materijalno
Ispravke:

Identifikacioni broj: 10005

Kada se otvore Artikli ispod limita šifra je prikazana sa ostalim kolonama iz prikaza

Identifikacioni broj: 10022

Ispravljena je greška kod preuzimanja magacinskog popisa u robni kada su količine artikala nula. Sada se ispravno preuzimaju cene za takve artikle.

Verzija fajlova: 2.2.18183.2 – Datum: 02.07.2018

Modul: Update
Dorade:

Identifikacioni broj: 8675

Desni klik na MPP tray ikonicu, opcija ‘Konfiguracija'; Dodato je podešavanje za Proxy adresu

Modul: Robno materijalno
Ispravke:

Identifikacioni broj: 8815

Omogućeno je otvaranje dokumenta, kreiranih kroz Finansijske dokumente, iz kartice artikala u robno-materijalnom.

Identifikacioni broj: 9560

Ispravljena je greška kod formiranja početnog stanja za artikle koji se vode po serijskim brojevima. Više se ne prikazuje ukupna vrednost po artiklu za svaku stavku.

Identifikacioni broj: 9580

Ispravljena je greška koja duplira redove na izveštaju “Stanje zaliha”.

Identifikacioni broj: 9641

Popis za FIFO magacin sada kreira više stavki za isti artikal ako postoje ulazi različitih cena.

Identifikacioni broj: 9784

Prodajna cena sa PDV na formi i štampi kalkulacije se više ne razlikuje.

Identifikacioni broj: 9937

Izveštaj “Pregled dokumenata” sada prikazuje jednu stavku za dokumente koji sadrže artikle različitih poreskih stopa.
Dorade:

Identifikacioni broj: 9692

Prilikom proglašavanja važećim izlaznog dokumenta program javlja da će na određeni datum magacin otići u minus i u slučaju kada u tom trenutku nekog artikla nema dovoljno na stanju.

Modul: Ljudski Resursi
Dorade:

Identifikacioni broj: 9134

Dodato je polje “pak”na osnovni šablon lica i šablon za javna preduzeća.
Dodata je kolona “vrednost obuke” u tabelu Stručno usavršavanje.

Identifikacioni broj: 9507

Kada se ponovo radi dodela verskih praznika, program automatski briše verski praznik koji je prethodno dodeljen za tekuću godinu i ima istu napomenu.

Identifikacioni broj: 9571

Dodat je novi šifarnik “Razlog promene radnog mesta” kao i kolona u tabeli “Radna mesta”.

Identifikacioni broj: 9725

Na osnovni šablon lica i šablon za javna preduzeća dodato je polje “procenat invaliditeta”.

Identifikacioni broj: 9759

Dodato je podešavanje Sistem -> Podešavanja i konfiguracija -> Podešavanja -> Ljudski resursi -> Zaposlenje -> “Automatski redni broj aneksa”. Kada je uključeno ovo podešavanje, u novi red tabele “radna mesta”:

u kolonu “broj ugovora” prepisuje se vrednost polja “broj ugovora”
automatski se popunjava kolona “redni broj aneksa” najvećim brojem za taj broj ugovora
u kolonu napomena upisuje se Aneksom broj [redni broj aneksa] od [datuma važenja],

Identifikacioni broj: 9843

U parametrima za dodelu dana godišnjeg odmora sada je moguće dodeljivati dane na osnovu penzionog staža.

Identifikacioni broj: 9877

Dodato je podešavanje Sistem -> Podešavanja i konfiguracija -> Podešavanja ->Ljudski resursi ->Boje redova lica ->Naglasi kolone ime, prezime, jmbg. Ako je uključeno ovo podešavanje, kolone ime, prezime i jmbg će biti boldovane u tabeli lica.

Identifikacioni broj: 9902

Ako u obrascu 1 nije štiklirano “Preuzmi iz zarada neto i bruto”, a u podešavanjima u polju “Vrednost boda” stoji vrednost različita od 1, kolone neto i bruto se popunjavaju iz podešavanja “Vrednost boda”.
Ispravke:

Identifikacioni broj: 9537

Izveštaj “Personalni list” sada povlači podatke o zanimanju lica.

Identifikacioni broj: 9570

Kada zaposleni ima manje od 30 dana staža, sada mu program ne dodeljuje srazmerno dane godišnjeg odmora.

Identifikacioni broj: 9711

Ispravljena je greška kod računanja godišnjih odmora koja se javljala u slučaju kada za tekuću godinu ne postoje ni dodeljeni, ni korišćeni dani godišnjeg odmora.

Identifikacioni broj: 9717

Dokumenti sada prikazuju i podatke o prethodnim tekućim računima.

Identifikacioni broj: 9720

Ispravljena je greška koja se javljala kada se promeni datum na statističkom izveštaju “Struktura i broj zaposlenih po radnim mestima”.

Identifikacioni broj: 9739

Ispravljena je greška koja se javljala kod čuvanja dokumenta kome je unet evidencioni broj.

Identifikacioni broj: 9752

Ispravljena je greška u obrascu 1 koja je dovodila do toga da se pojedina lica ne povlače na izveštaj u slučaju kada staž nije unet hronološkim redosledom.

Identifikacioni broj: 9833

Ukoliko lice ima ograničenje kod dodele dana godišnjeg odmora ne dodaju se dodatni dani ni po kom osnovu.

Modul: Finansijski dokumenti
Ispravke:

Identifikacioni broj: 9213

Kada se duplira spoljni broj u računima javlja se upozorenje da postoji račun sa zadatim spoljnim brojem

Identifikacioni broj: 9659

Ispravljena je greška koja je dovodila do ulaza osnovice iz internog obračuna u PDV obračun.

Identifikacioni broj: 9668

Unapređen je rad sa knjigom Zbirni promet.

Identifikacioni broj: 9679

Kada se otvore KIR i KPR, pa se ide na polje vrsta troška ili prihoda, pa onda na F9, može se izabrati šema za knjiženje.

Nakon knjiženja računa, nalog je u ravnoteži.

Identifikacioni broj: 9719

Ispravljena je greška koja se dešavala prilikom čuvanja nove PDV evidencije.

Identifikacioni broj: 9736

Ispravljena je greška da se prilikom kopiranja računa iz predračuna datum postavlja na današnji.

Identifikacioni broj: 9750

Ispravljena je greška koja se javljala kod štampe KIR i KPR kada je tebela sortirana po nazivu poslovnog partnera.

Identifikacioni broj: 9755

Identifikacioni broj: 9799

Iznos sa pravom na odbitak u dokumentu Ispravka PDV osnovice se sada automatski označava za PDV evidenciju.

Identifikacioni broj: 9828

Koeficijent kod poreza za srazmerni odbitak menja iznos u poreskoj prijavi (Obračun PDV-a)

Identifikacioni broj: 9835

Knjiga br. 4 Uvoz dobara i usluga Default podešavanja su promenjena :Opšta stopa 6.2.1Posebna stopa 6.2.1Neoporezivo – ne ide u popdv  –

Identifikacioni broj: 9894

Obračuni

prihod po osnovu naknada po osnovu autorskog i srodnih prava i prava industrijske svojine
prihod po osnovu kamata
prihod po osnovu naknada od zakupa i podzakupa nepokretnosti i pokretnih stvari na teritoriji Republike Srbije
prihodi od izvođenja estradnog, zabavnog, umetničkog, sportskog ili sličnog programa u Republici Srbiji
prihod po osnovu usluga, bez obzira na mesto njihovog pružanja ili korišćenja koje ostvari nerezidentno pravno lice iz jurisdikcije sa preferencijalnim poreskim sistemom

se prenose sa oznakom za polje u PDV evidenciji 8d1

Identifikacioni broj: 9934

Program više ne javlja poruku “Poslovni partner ima definisan TIP KJS u šifarniku poslovnih partnera koji nije predviđen za CRF. ” za poslovne partnere kojima je unet JBKJS, a nije izabran tip korisnika javnih sredstava.
Dorade:

Identifikacioni broj: 9328

Kada se izdaje račun, za izabranog poslovnog partnera se proverava da li je njegovo dugovanje veće od limita zadatog u komercijalnom ugovoru. Ako jeste onda se izdaje upozorenje. Ako nije onda se nastavlja sa normalnim radom. Trenutni nivo duga poslovnog partnera se utvrđuje na osnovu stanja u finansijskom računovodstvu.

Identifikacioni broj: 9529

Za obračune poreza po odbitku fizičkim licima (data je i šifra u PD prijavi):

– ugovora o delu – 601, 602, 603 – ali samo ako  je u pitanju ugovor o delu.

– nabavki od poljoprivrednika – 625, 626 , 628

– neregistrovane delatnosti – 618, 619, 629

– zakupa pokretnosti – 501, 502

– zakupa nepokretnosti – 405, 406, 407

– podzakupa nepokretnosti – 617

– otkupa sekundarnih sirovina u gotovini – 607. Ova vrsta otkupa ide u posebnu evidenciju.

– prihoda od kamata

Može se kreirati finansijski dokument koji ide u evidenciju u polje 8d2.

Za obračune poreza po odbitku pravnim licima:

– prihod po osnovu naknada po osnovu autorskog i srodnih prava i prava industrijske svojine

– prihod po osnovu kamata

– prihod po osnovu naknada od zakupa i podzakupa nepokretnosti i pokretnih stvari na teritoriji Republike Srbije

– prihodi od izvođenja estradnog, zabavnog, umetničkog, sportskog ili sličnog programa u Republici Srbiji

– prihod po osnovu usluga, bez obzira na mesto njihovog pružanja ili korišćenja koje ostvari nerezidentno pravno lice iz jurisdikcije sa preferencijalnim poreskim sistemom

Može se kreirati finansijski dokument koji ide u evidenciju u polje 8d1.

Što se otkupa sekundarnih sirovina od pravnih lica tiče, to sa radi na drugi način i postojaće poseban zadatak vezan za ovaj proces.

Identifikacioni broj: 9573

Dodata je šema za knjiženje KPR 12 – Računi blagajne i naknade banaka.

Identifikacioni broj: 9601

U knjigu izdatih računa dodata je na desni klik dodatna operacija za dokumente “Izvoz za centralni registar faktura”.

Identifikacioni broj: 9636

Omogućen je izvoz za Centralni registar faktura kroz detalj finansijskog dokumenta. Dodata je nova kontrola u donjem delu forme. Odatle se, klikom na dugme “Izvezi za CRF”, kreira JSON fajl.

Identifikacioni broj: 9643

Kada se račun proglasi važećim, a poslovni partner je korisnik javnih sredstava, program podseća korisnika da fakturu treba prijaviti u CRF.

Identifikacioni broj: 9657

* Ubačena je kontrola ispravnosti podataka u tabeli poslovnih partnera prilikom izvoza podataka. Onemogućen je izvoz računa za partnere koji nemaju unet JB KJS, i odgovarajući tip korisnika javnih sredstava (izvoz se radi za tipove 0, 1, 2, 4, 6)* Prilikom izvoza faktura, ispisuju se fakture koje iz nekog razloga neće biti izvezene.* U izvezeni fajl prilikom izvoza iz knjige izdatih računa se upisuje broj ili šifra dokumenta u zavisnosti od podešavanja Finansijski dokumenti -> Fakturisanje za sva preduzeća -> Šifra se štampa umesto broja.* Omogućeno korisniku da prilikom izvoza pojedinačnih dokumenata bira da li će da izvozi broj dokumenta ili šifru. Inicijalno bi to trebalo da zavisi od podešavanja Finansijski dokumenti -> Fakturisanje za sva preduzeća -> Šifra se štampa umesto broja

Identifikacioni broj: 9718

U detaljnom prikazu izveštaja Fakturisano po poslovnim partnerima se pojavljuje kolona organizaciona jedinica

Identifikacioni broj: 9758

Dodato je ček polje “prikaži iznos za uplatu” na izveštaj “Dospele neplaćene obaveze na dan”. Kada je štiklirano ovo polje, izveštaj prikazuje preostali iznos za uplatu (ako je neki primljeni račun delom pokriven avansnim računom). U suprotnom će biti prikazan ceo iznos računa.

Identifikacioni broj: 9808

Podržane su nove oznake dokumenata (PDV evidencije) prilikom uvoza i izvoza računa (XML format).

PDV oznake se izvoze u XML ukoliko ih ima, i uvoze iz XML-a. U slučaju da nedostaje oznaka u XML-y postavlja se oznaka iz predefinisanih podešavanja u Opcijama.

Identifikacioni broj: 9859

Dodavanje fajlova dokumentima je moguće izvršiti na osnovu statusa dokumenta u skladu sa podešavanjima sistema :

Podešavanje –> Finansijski dokumenti –> Knjige –> Dodavanje priloga dokumentima prema statusu

Identifikacioni broj: 9860

Može da se pristupi fajlu koji je povezan za dokument bez obzira na status dokumenta.

Modul: Finansijsko knjigovodstvo
Ispravke:

Identifikacioni broj: 9347

Ukoliko je uključeno podešavanje Knjigovodstvo- Nalog za knjiženje- Na štampi se prikazuje originalni broj naloga- NE, na štampanoj formi naloga za knjiženje se vidi originalni broj .

Identifikacioni broj: 9865

Kada se u podešavanjima čekira da se ne štampa originalni broj na nalogu za knjiženje, on  se ne prikazuje na svim verzijama štampe naloga kao ni na štampi dnevnika.

Modul: Izvodi i blagajne
Ispravke:

Identifikacioni broj: 9361

Virmane u platnom prometu možemo nesmetano menjati i sačuvati promene da se ne javi greška
Dorade:

Identifikacioni broj: 9625

Budžetski korisnici: Prilikom unosa tekućih računa moguće je dodati i evidencioni račun u polje za tekući račun kod.

Identifikacioni broj: 9836

Uvedene su dve opcije izvoza naloga za plaćanje u Halcom. Stari format izvoza je opcija Halkom – bez razdvojene adrese

Modul: Osnovni deo programa
Dorade:

Identifikacioni broj: 9399

Kada se faktura kreira ona se i otvara da je korisnik pregleda

Identifikacioni broj: 9628

Dodat je šifarnik tipova korisnika javnih sredstava u poslovne partnere. Ako poslovni partner nije korisnik javnih sredstava, program neće dozvoliti unos “jbkjs”.
U knjizi izdatih računa postoji kolona “PP je za CRF” koja pokazuje da li je potrebno da se računi za tog poslovnog partnera prijavljuju za CRF. Ova kolona će biti štiklirana ako poslovni partner pripada tipovima korisnika javnih sredstava 0, 1, 2, 4 ili 6 ili ako je unet JBKJS.

Identifikacioni broj: 9878

Šifarnik banaka (sistem – banke) je usaglašen sa spiskom banaka sa sajta NBS

Identifikacioni broj: 9920

Izbačene su duplirane kolone iz knjige KPR4 i to:
– osnovica carine i takse stopa (20) može se odbiti- iznos PDV carine i takse stopa (20) može se odbiti- osnovica carine i takse stopa (20) NE može se odbiti- iznos PDV carine i takse stopa (20) NE može se odbiti
Ove kolone su ekvivalentene kolonama koje već postoje u knjizi:
– osnovica opšta stopa (20%) može se odbiti- iznos PDV opšta stopa (20%) može se odbiti- osnovica opšta stopa (20%) NE može se odbiti- iznos PDV opšta stopa (20%) NE može se odbiti
Ispravke:

Identifikacioni broj: 9700

Isparavljena je greška kod izveštaja “Saldo kupca” koja se dešavala kada se štiklira “posmatraj datume izvoda”.

Identifikacioni broj: 9744

M4 računa ispravno dužinu staža ako su u pitanju PP poslovi i delimično radno vreme.

Identifikacioni broj: 9814

Ispravljena je greška koja se dešavala kada se otvore organizacione jedinice istovremeno kada i hijerarhija organizacionih jedinica.

Identifikacioni broj: 9826

Uvoz izvoda preko drajvera za Komercijalnu banku (xml) radi

Modul: Zarade i naknade
Ispravke:

Identifikacioni broj: 9539

Ako postoji produžetak radnog odnosa u mesecu koji ima 30 dana (npr. aprilu) podaci u M4 se sada slažu sa ukupno uplaćenom sumom i dužina trajanja staža je ispravna.

Identifikacioni broj: 9540

U nalogu za plaćanje i knjiženje (podrška za ISIB) konta se mogu ručno menjati ako postoji potreba.

Identifikacioni broj: 9541

Kada se čuva PO prijava više ne dolazi do greške ako je opis obračuna duži od 100 karaktera.

Identifikacioni broj: 9550

Kada se kreira grupni virman više se ne događa da virman bude razbijen na onoliko delova koliko ima uplata.

Identifikacioni broj: 9553

U obračunu za privremene i povremene poslove, ukoliko se se zarada definiše preko iznosa po danu, aplikacija izračunava neto iznos (mesečni).

Identifikacioni broj: 9555

M4 se ispravno izračunava kada je kraj radnog odnosa u februaru.

Identifikacioni broj: 9599

Kod privremenih i povremenih poslova prilikom formiranja obračuna

kod radnika sa punim radnim vremenom
Ako je označeno da se ugovorena zarada umanjuje ako lice ne radi ceo mesec neto za isplatu se računa kao ugovoreni neto * sati na radu / sati u mesecu
Ako je označeno da se ugovorena zarada ne umanjuje neto za isplatu se računa kao ugovoreni neto
kod radnika sa delimičnim radnim vremenom
Ako je označeno da se ugovorena zarada umanjuje ako lice ne radi ceo mesec neto za isplatu se računa kao ugovoreni neto * sati na radu / ukupno mogući sati u mesecu po punom radnom vremenu
Ako je označeno da se ugovorena zarada ne umanjuje neto za isplatu se računa kao ugovoreni neto

Identifikacioni broj: 9633

Ispravljene su sledeće greške i nelogičnosti u MUNK obrascu:

Kada se MUNK sačuva pa ponovo otvori sada se vide obračuni na osnovu kojih je kreiran
Kada se MUNK sačuva pa ponovo otvori moguće je ponovo izračunati njegov sadržaj
Sada je moguće da se naprave dva MUNK obrasca na osnovu istih obračuna
U izboru MUNK obrasca se sada vide brojevi obračuna na osnovu kojih je napravljen
Ne može se obrisati važeći MUNK
Sada se MUNK briše iz samog dokumenta a ne iz izbora MUNK
Moguće je otvoriti odjednom više MUNK obrazaca
Vidi se broj MUNK dokumenta
Ako je licu doprinos za PIO 0 (ne plaća se) takav red je sada obeležen u MUNK obrascu
Kod štampe, dobija se odgovarajuća poruka ako ne postoje redovi za štampu

Identifikacioni broj: 9737

U štampi M-4/SP i M-4 je omogućeno da prikaz u štampanoj formi u delu Podaci o stažu osiguranja prikazuje i mesece i dane u dvocifrenom formatu, npr. 5 meseci i 6 dana da prikaže kao 05 kada je u pitanju broj meseci i 06 kada je u pitanju broj dana.

Identifikacioni broj: 9747

Pasivno lice se ne pojavljuje u izveštaju ako stvarno nema razliku u satima ako ima treba da se pojavljuje.

Identifikacioni broj: 9811

Kod ISIB-a polje štampaj listu naloga treba da ima poseban prikaz.

Identifikacioni broj: 9851

Ispravljena je greška kod računanja ukupnog staža koja je nastajala ako su ispunjeni sledeći uslovi:

postoji beneficirani staž
postoji u detaljnom stažu interval za koji nema beneficije
postoji prekid staža.

Identifikacioni broj: 9854

Delimično radno vreme kod jednog poslodavca, pun mesec, osnovica doprinosa je jednaka minimalnoj ide na šifru 101 a ne 199.

Identifikacioni broj: 9866

Kod izrade OZ obrazaca ubačeno je podešavanje da li se za minuli rad uzima vrednost iz obračuna ili se ponovo preračunava.

ako se uzima vrednost iz obračuna, onda je iznos m.r. onaj koji se pojavljuje na listiću
ako se ponovo preračunava onda se to radi po formuli (bruto cena sata rada * broj sati redovnog rada ) * (0,004 * broj godina staža)

Ista mogućnost postoji i kod kalkulatora proseka za naknade.

Identifikacioni broj: 9941

Kada se licu isplaćuje zarada preko grupnog virmana, za sva lica koja su u toj banci se pravilno generiše jedan red.
Dorade:

Identifikacioni broj: 9568

Kod obustava iznos, kredita i dobrovoljnog PIO dodata je u koloni “preuzima se”  opcije i “jednom mesečno”.

Ako je ova opcija izabrana, obustava će se preuzeti iz šablona samo ako je već nema u nekom drugom obračunu koji ima isti mesec obračuna kao i tekući.

Zbog konzistentnosti ova opcija se nalazi i u šablonima dobrovoljnog PIO, ali se ne preporučuje za korišćenje kod dobrovoljnog PIO koga uplaćuje poslodavac.

Zbog konzistentnosti ova opcija se nalazi i u šablonima grupnih obustava, ali se ne preporučuje za korišćenje.

Moguće je da će ova opcija da dovede do sporog dodavanja prve obustave u obračun jer se tada učitavaju svi potrebni podaci.

Identifikacioni broj: 9613

Kod kreiranja naloga za plaćanje i knjiženje sada se mogu birati početne vrednosti za sledeće kolone:

podekonomska klasifikacije
funkcionalna klasifikacija
izvor finansiranja
podizvor finansiranja
program
projekat
ekonomska klasifikacija (sem u obračunima plata)

Identifikacioni broj: 9619

Prihodi sa šifara:

607 (otkup sekundarnih sirovima)
612 (oporezivi prihodi iz člana 9)
622 (plaćeni volonterski)
633 (nagrade licima koja nisu zaposlena)

Sada idu na šifru 999.

Prihodi sa šifre 109 (isplata doprinosa bez isplate zarade) ako lice nije radilo ceo obračunski period sada imaju obeleženo MFP 10.

Zarada za delimično radno vreme kod jednog poslodavca ako lice nije radilo ceo mesec i ako se plaća na srazmernu minimalnu osnovicu sada ide na 199. Opis ovog slučaja imamo na http://www.poreskauprava.gov.rs/pravna-lica/objedinjena/odgovori-na-pitanja.html#nepunobracunskiperiod

Identifikacioni broj: 9638

Kod izbora dokumenata ako je označeno da se prikazuje evidencija dokumenata (Prikaz – Prikaži evidenciju dokumenta) sada se vidi evidencija dokumenta i u njoj se prikazuju stavke naloga za knjiženje koje su nastale na osnovu selektovanog dokumenta.

Identifikacioni broj: 9691

U skladu sa izmenama pravilnika urađene su sledeće izmene:

Promena opisa na sledećim šiframa: 102, 111, 608, 609, 610, 625, 626, 628, 630, 631, 632, 633.
Dodate su šifre 211, 634, 635, 636, 637
Primanja lica iz člana 9 sada idu na šifru 634 umesto 999.
Nagrade ili druga davanja licima koja nisu zaposlena kod isplatioca (bez plaćanja doprinosa) sada idu na 633 umesto na 999.
Dodat je obračun prihodi po osnovu prikupljanja i prodaje šumskih plodova i lekovitog bilja gde se koristi stopa normiranih troškova od 20%. Ovi prihodi idu na šifre 608, 609 i 610
Dodat je obračun nagrada licima koja nisu zaposlena a koja su posledica radnog angažovanja. Naziv je Nagrade ili druga davanja licima koja nisu zaposlena kod isplatioca (sa plaćanjem doprinosa) Ovi prihodi idu na šifre 630, 631 i 632

Identifikacioni broj: 9805

Ako je kod obustava (iznos, procenat) definisan limit obustave, onda se preostali iznos može videti na izveštaju isplatna lista – obustave.

Identifikacioni broj: 9815

Kada se doda poslovni partner kao primaoc u obustavama, kreditima i dobrovoljnom PIO u polje primalac se prepisuju naziv, adresa i mesto odvojeni zarezima.
Kada se virman štampa, ovi podaci se upisuju u posebne redove.
Kada se virman izvozi u format za platni promet, ovi podaci se pravilno prenose u program za platni promet.

Identifikacioni broj: 9891

U tabelama “tekući račun i “devizni račun” je omogućeno da se obriše red sa računom.

Identifikacioni broj: 9908

U kreditima (i u šifarniku i u obračunu) su dodate kolone procenjen preostali iznos i procenjeni preostali devizni iznos. Vrednosti u njima se dobijaju množenjem broja preostalog rata sa iznosom rate.

U kreditima i dobrovoljnom PIO sada na početku tabele postoji kolona “u otplati” pomoću koje se trebaju filtrirati redovi koji su još u otplati.

Kod obustava iznos i procenat, obustave kod kojih je otplaćen ceo zadati iznos za otplatu se sada prikazuju kao otplaćeni u koloni “u otplati”.

Dodat je izveštaj “Aktivne obustave lica”. U njemu se za izabrano lice prikazuju svi:

obustave iznos
obustave procenat
krediti
doborovoljno PIO koje se obustavlja sa iznosima i procentom isplate kao i poslednjom isplaćenom sumom ako postoji.

Modul: Osnovna sredstva
Dorade:

Identifikacioni broj: 9564

Standardni nivo: Prilikom štampe obračuna amortizacije i za vanporesku i za poresku amortizaciju nudi se i štampa po organizacionim jedinicama.
Ispravke:

Identifikacioni broj: 9802

Program daje upozorenje prilikom proglašavanja početnog stanja važećim i ne dozvoljava da se kreiraju osnovna sredstva čiji se inventarni broj nalazi iskorišćen i u upotrebi je..

Identifikacioni broj: 9956

Nabavka sitnog inventara koji se dodaje na već postojeću karticu os radi potpuni otpis na kartici posle upisa nabavke.

Modul: Magacinsko poslovanje
Ispravke:

Identifikacioni broj: 9698

Ispravljena je greška koja je dovodila do toga da program, u nekim situacijama, ne javi poruku da će u budućnosti magacin otići u minus.

Modul: Obračun kamate
Dorade:

Identifikacioni broj: 9803

U obračun kamate je dodata opcija “Uvoz iz Eksel-a”. Ova opcija uvozi podatke iz odgovarajuće formatirane Eksel datoteke. Primer takve datoteke se može dobiti klikom na strelicu pored opcije pa izborom opcije za kreiranje datoteke sa primerom.