feb., 2015

Instalacija Mali poslovni programi 2 – 2.1.15044

Instalacija Mali poslovni programi 2 – 2.1.15009

Instalacija Mali poslovni programi 2 – 2.1.14359

Instalacija Mali poslovni programi 2 – 2.1.14331

Umanjenje zarada (plata) u javnom sektoru Novembar 2014

Obaveštanje – za sve korisnike modula za obračun zarada – Total S

Instalacija Mali poslovni programi 2 – 2.1.14275

Izašla je nova verzija programa MPP2 (2.1.14259)

Instalacija Mali poslovni programi 2 – 2.1.14259

Obaveštenje – za sve korisnike modula za evidenciju platnog prometa – SALDO

Izašla je nova verzija programa MPP2 (2.1.14209)

Instalacija Mali poslovni programi 2 – 2.1.14209

Izašla je nova verzija programa MPP2 (2.1.14192)

Instalacija Mali poslovni programi 2 – 2.1.14192

Izašla je nova verzija programa MPP2 (2.1.14155)

Instalacija Mali poslovni programi 2 – 2.1.14155

Obaveštenje – Za sve korisnike modula za obračun zarada i naknada Total S

Instalacija Mali poslovni programi 2 – 2.1.14125

Izašla je nova verzija programa MPP2 (2.1.14125)

OBAVEŠTENJE za sve obveznike Zakona o umanjenju neto prihoda lica u javnom sektoru koji koriste modula za obračun zarada – Total S