maj, 2014

Izašla je nova verzija programa MPP2 (2.1.14125)

OBAVEŠTENJE za sve obveznike Zakona o umanjenju neto prihoda lica u javnom sektoru koji koriste modula za obračun zarada – Total S

Izašla je nova verzija programa MPP2 (2.1.14080)

Instalacija Mali poslovni programi 2 – 2.1.14080

Instalacija Mali poslovni programi 2 – 2.1.14063

28.2.2014. – Za sve korisnike modula za obračun zarada i naknada Total S

28.2.2014. OBAVEŠTENJE za korisnike modula za robno-materijalno knjigovodstvo – Kal

OBAVEŠTENJE za korisnike modula za obračun zarada – TotalS

Instalacija Mali poslovni programi 2 – 2.1.14058

25.2.2014. OBAVEŠTENJE za korisnike modula za obračun zarada – TotalS

24.2.2014. OBAVEŠTENJE za korisnike modula za finansijsko knjigovodstvo – Konto

Instalacija Mali poslovni programi 2 – 2.1.14036

Instalacija Mali poslovni programi 2 – 2.1.14024

Instalacija Mali poslovni programi 2 – 2.1.14016

OBAVEŠTENJE za korisnike modula TOTAL S

Instalacija Mali poslovni programi 2 – 2.1.14009

Instalacija Mali poslovni programi 2 – 2.1.13364

Instalacija Mali poslovni programi 2 – 2.1.13329

4.11.2013. OBAVEŠTENJE za korisnike modula TOTAL S

Instalacija Mali poslovni programi 2 – 2.1.13298.2