sept., 2013

Instalacija Mali poslovni programi 2 – 2.1.2020

Kreiranje obrazaca 1,2,3,4 i predaja Upravi za trezor

Elektronsko podnošenje poreske prijave

Dodatni modul RINO za Javna preduzeća

30.08.2013.OBAVEŠTENJE

OBAVEŠTENJE za korisnike modula TOTAL S

29.7.2013. – OBAVEŠTENJE

OBAVEŠTENJE za korisnike modula TOTAL S

Izmene i dopune Zakona o porezu na dohodak građana i Zakona o doprinosima za obavezno socijalno osiguranje

VAŽNA INFORMACIJA ZA KORISNIKE PROGRAMA TOTAL

Info Seminar 2013

NOVA ADRESA FIRME

Prоmеnjеni su zаkоni vezani za оbrаčun zаtеznе kаmаtе

NOVI BROJEVI TELEFONA

VAŽNA INFORMACIJA ZA KORISNIKE MPP

Zbirna konformna metoda proglašena je neustavnom

Status osnovnih sredstava u izveštaju “Pregled OS”

Obračun kursnih razlika u modulu KONTO (finansijsko knjigovodstvo)

Preuzimanje koeficijenata za obračun kamate po dužničko-poverilačkim odnosima

Izmene zakona o načinu obračuna kamata za dužničko-poverilačke odnose