Izdavanje računa po osnovu prometa licencni i sličnih prava (Zakon o PDV član 5. stav 3. tačka 1) je regulisano Pravilnikom o određivanju slučajeva u kojima nema obaveze izdavanja računa i o računima kod kojih se mogu izostaviti pojedini podaci („Službeni glasnik RS“, br. 86/15). Na osnovu člana 4a ovog Pravilnika u računima po osnovu prometa licencni i sličnih prava se ne iskazuje datum prometa.
O ovome možete opširnije pročitati u „Privrednom savetniku“, br. 19/15 i u samom Pravilniku.
U skladu sa navedenim, u računima koje izdaje PS.IT za licence za softver neće biti iskazan datum prometa.