Nakon instalacije poslednjih izmenama i dopunama programa MPP2 – verzije 2.1.14209, u modulu za evidenciju platnog prometa – SALDO u nekim slučajevima mogu se pojaviti duplirani tipovi razrešenja koji imaju upisan konto za budžet.

Potrebno je da korisnici modula Saldo u meniju Platni promet u opciji Tipovi razrešenja, provere da li je došlo do dupliranja tipova razrešenja.

 

Ako su tipovi razrešenja duplirani, potrebno je da u program učitate skript, koji možete preuzeti ovde >>>  

 

Skript sačuvajte na vašem računaru, na kome se nalazi serverska instalacija programa MPP2. Fajl je potrebno otpakovati (jer je zipovan), a učitavanje otpakovanog skripta vrši se preko Administrativne konzole(Start -> All programs -> PSIT -> Mali poslovni programi 2 -> MPP2 – Administracija). U meniju Rad sa bazom izaberite opciju Primeni skript, gde ćete onda na vašem računaru naći skript koji ste prethodno preuzeli. Nakon učitavanja pojaviće se obaveštenje da je skript izvršen.

Skript je potrebno učitati samo na serverskom računaru (gde je i baza podataka) i nije neophodno učitavanje na klijentima. Po učitavanju skripta NEMOJTE pokretati opciju Primeni izmene na bazi (koja se nalazi u Administrativnoj konzoli u okviru menija Rad sa bazom ), jer će se time ponovo vratiti skriptom izbrisani dupli tipovi razrešenja.