web analytics

Vaše ime i prezime (obavezno polje)

Vaša email adresa (obavezno polje)

Naslov

Pitanje

Please leave this field empty.

Potrebno je prvo proveriti da li je ispoštovana procedura za mrežnu instalaciju iz uputstva (user-i, portovi, firewall…). Ukoliko jeste, proverite konekciju sa bazom na sledeći način:

Pokrenite administratorsku konzolu na klijentskom računaru (Start/All programs/PSIT/Mali Poslovni program 2/MPP2 – administracija). Otvorite Rad sa bazom/Parametri povezivanja… Ovde pronađite connection timeout i povećajte sa 15 na 100. Potom kliknite na dugme Napredna podešavanja. Otvoriće se novi prozor sa karticama Connection, Advanced i All. U kartici Connection, pod stavkom 1. treba izabrati naziv servera (na strelicu bi trebalo da ga pronađe i trebalo bi da naziv bude u obliku naziv\PSIT2005). A potom u stavci 3 treba izabrati naziv baze (po defaultu je mas2, ako niste ništa menjali). Nakon ovoga pritisnite dugme Test connection.
Ako je sve kako treba, pisaće Test connection succeeded. Nakon ovoga potvrdite sve i sačuvajte. Restartujte računar i pokrenite ponovo program. Ovo je potrebno uraditi na svim klijentskim računarima, na kojima prijavljuje ovu grešku.

Ukoliko test ne prođe uspešno, pozovite našu tehničku podršku.

Potrebno je sačuvati licencni ključ (fajl cc.xml) negde na lokalnom računaru (npr. na Desktop-u). Potom otvoriti Start/All Programs/PSIT/Mali poslovni programi 2/MPP2 – administracija. Odavde pokrenuti Licencni ključ/Rad sa ključevima… Potom izaberite opciju Učitaj novi ključ… Pronadite prekopiran ključ na računaru (Desktopu ili gde ste ga već sacuvali). Obelezite ga i kliknite na Open. Potom potvrdite na Sačuvaj novi kljuc i zatvorite ovu administratorsku aplikaciju.
Napomena: Ukoliko koristite operativni sistem Windows 7, 8 ili Vista, Administraciju pokrenite tako što stavite kursor miša na ikonicu MPP2 – Administracija, kliknite desnim tasterom miša i odaberite opciju Run as administrator.

Na serverskom računaru pokrenite administratorsku konzolu (Start/All programs/PSIT/Mali Poslovni program 2/MPP2 – administracija). U meniju Rad sa bazom, idite na opciju Arhiviraj bazu. Otvoriće se prozor gde je potrebno izabrati željenu lokaciju na računaru i dati naziv baze.

Za isplatu doprinosa bez isplate zarade postoji poseban obračun. Opcija menija za kreiranje obračuna je Zarade i naknade →Novi obračun → Zarade → Obračun doprinosa bez isplate zarade.

U ovaj obračun treba uneti listu lica kojima treba isplatiti doprinose, zajedno sa brojem sati za koje se isplaćuje doprinos. Broj sati će se automatski popuniti ako je tako označena odgovarajuća opcija u Sistem → Podešavanja i konfiguracija → TotalS – modul za zarade i naknade. Obavezno treba skinuti oznaku sa opcije „Konačni obračun“ kao i proveriti da li vrednost parametra obračuna „minimalna osnovica“ odgovara trenutno važećoj.

Kada želimo da napravimo konačni obračun, ponovo idemo u opciju menija Zarade i naknade → Novi obračun, biramo željeni obračun i popunjavamo.

Ovo lice se u datom mesecu mora naći na dva obračuna:
– Obračunu zarada sa svojim fondom sati koliko je radilo.
– Obračunu bolovanja/porodiljskog.
Pri izradi ovih obračuna treba proveriti da li je za to lice zbir neoporezivih delova zarade, minimalnih i maksimalnih osnovica na oba obračuna jednak propisanim iznosima.

Pogledati opis odgovarajuće dodatne operacije topli obrok kao nenovčano primanje.

PS.IT preporučuje da se ovakvo uvećanje isplati kao dodatna isplata povezana sa već isplaćenim konačnim obračunom zarada.
Pretpostavimo da je isplaćena zarada za februar.
Važećem konačnom obračunu skinite obeležje „konačni obračun“. Sada je to akontacioni obračun.
Napomena: Da li se može menjati podatak „konačni obračun“ u važećem obračunu zavisi od podešavanja “Total S – Obračun – kod važećih obračuna moguće je menjati opis, spoljni broj i da li je obračun konačni”.

Kopirajte ovaj obračun. Kopija će se automatski otvoriti. Obeležite opciju „konačni obračun“. Sada je to konačni obračun.

Datum obračuna zadržite isti kao što je bio u akontaciji (obračunu iz koga ste kopirali).
Datum isplate promenite na dan kada planirate da isplatite razliku.
Uvećajte redni broj isplate za jedan.
Obrišite sve obustave – iznos i kredite iz konačnog obračuna (ako postoje, da li postoje ili ne zavisi od podešavanja u Sistem → Podešavanja →Zarade i naknade). Nemojte brisati Obustave – Procenat. Ako ne postoje u konačnom obračunu, preuzmite Obustave – Procenat.
Dodajte akontaciju konačnom obračunu. Posle ovoga u donjem desnom uglu bi trebalo da se, pored neto i bruto iznosa ukupno, pojave iznosi koji se odnose na prethodnu i tekuću isplatu. Neto, bruto, kao i ukupno, u koloni sada, bi trebalo da imaju vrednost 0.

Nakon toga, otvorite karticu „Bonusi“. U tabelu unesite lica koja dobijaju bonuse.
Bonusi mogu da budu bruto ili neto, izaberite tip bonusa i u skladu sa time popunite iznos bonusa u odgovarajuću kolonu.

Napomena: Mogućnost računanja bonusa ne postoji kod svih obračuna. Kod onih obračuna kod kojih ne postoji, postupak je sličan, s tim što se umesto dodavanja bonusa uvećava početna bruto ili neto zarada za odgovarajući iznos

Da, to je neophodno. Svaka isplata iz akontacije mora makar da se ponovi u konačnom obračunu. Kada se kumulira, program će automatski oduzeti isplatu iz akontacije i, ako nije bilo promena u zaradi između akontacije i konačnog obračuna, zaposlenom neće isplatiti ništa.

Da. Program po definicija javlja upozorenje za ovaj slučaj, jer neke kombinacije mogu predstavljati problem. U principu PS.IT preporučuje da, ako akontacija i konačni obračun nisu istog tipa, konačni obračun bude složeniji (detaljniji) od akontacije, tako da kod kumuliranja npr. bruto radne liste (konačni) sa obračunom na osnovu neto (akontacija)ne bi trebalo da postoje problemi, dok kod obrnutog slučaja nije isključeno da se pojave neki problemi.

Takođe, treba voditi računa da kumuliranje nekih različitih vrsta obračuna u realnosti nema smisla, tako da npr. nema smisla kumulirati bruto radnu listu sa obračunom zarade lica upućenih u inostranstvo.

Ukoliko imate veliki broj obračuna tokom dana (najčešće su u pitanju autorski i ugovori o delu) nije neophodno da ulazite u svaki pojedinačni obračun i generišete virmane iz njega. Opcija Zarade i naknade → Izveštaji/obrasci → Grupni izveštaji omogućuje da se kreiraju virmani za sve te obračune odjednom. Označite željene obračune i na desnom dugmetu mišta izaberite opciju Štampaj.

Pre nego što instalirate izmene, za svaki slučaj arhivirajte bazu (All Programs → PSIT → Mali poslovni program 2 → MPP2 – administracija → Rad sa bazom → Arhiviraj bazu).

Sa sajta www.psit.rs preuzmite najnovije izmene (sekcija Novosti ili Download) i sačuvajte na računaru. Nakon ovoga, potrebno je pokrenuti sačuvani fajl i pratiti uputstva za proces ažuriranja.

Izmene programa (patch), potrebno je instalirati na svakom računaru na kome se koristi taj program.

Greška koja se javlja je signal da je programu potrebno više vremena za izvršavanje aktivnosti koju ste zadali (štampanje nekog izveštaja, formiranje obrasca i sl.), a isto tako može biti posledica sporijeg rada računara.

Potrebno je u Sistem –> Podešavanja i konfiguracija –> Podešavanja –> Osnovna podešavanja izabrati opciju Konekcija i u polju command timeout, povećati vrednost na 300 sekundi.

Zato što se rabat tretira kao smanjenje cene (vrednosti robe), a to se evidentira storno u kolonu 4. (pravilnik o evidenciji prometa robe i usluga, član 8, stav 4).