Robno-materijalno knjigovodstvo – modul KAL

  Modul za robno-materijalno knjigovodstvo – KAL – omogućava vođenje robno-materijalnog knjigovodstva, artikala, cenovnika, kreiranje dokumenata i izveštaja o stanju i prometu artikala.

  Naruči online

  Modul je namenjen

  • Knjigovođama i knjigovodstvenim agencijama, koje za svoje klijente vrše usluge evidencije robno-materijalnog knjigovodstva.
  • Preduzećima koja samostalno vode evidenciju o stanju i promenama zaliha artikala.
   

  Funkcionalnosti modula Kal

  • Evidencija robno materijalnog prometa po magacinima.
  • Mogućnost kreiranja većeg broja magacina: magacin sirovina i repromaterijala, magacin gotovih proizvoda, magacin veleprodajni, maloprodajni itd…
  • Kreiranje artikala po magacinima sa predefinisanom poreskom stopom, mogućnost definisanja kategorizacija i kategorija artikala, kao i nekih dodatnih atributa koji se vezuju za artikal.
  • Mogućnost vođenja prometa u magacinima po: prosečnoj nabavnoj ceni, prodajnoj ceni, prodajnoj ceni sa porezom, planskoj ceni, ceni koštanja, fifo metodi.
  • Izrada Kalkulacije, dinarske i devizne, mogućnost automatske raspodele dodatnih troškova, zaračunavanjа akciza i otpada.
  • Manuelna i automatska izrada nivelacija cena.
  • Izrada robno-materijalnih dokumenata:
   – Prijemnica, Otpremnica,
   – Međumagacinski prenos,
   – Trebovanje, Utrošak, Otpis,
   – Predaja proizvoda,
   – Povraćaj materijala,
   – Povraćaj robe dobavlјaču,
   – Povraćaj robe od kupca, dinarski i devizni,
   – Revers, Povraćaj reversa,
   – Otkupni list,
   – Prijem dorade.
  • Evidencija robno materijalnog prometa u KEP knjizi.
  • Izrada popisa artikala, utvrđivanje popisnog viška i manjka.
  • Definisanje minimalnih količina artikala u magacinu
  • Konvertovanje mernih jedinica prilikom evidencije ulaza artikala kroz kalkulaciju i prijemnicu.
  • Set izveštaja:
   – Stanje zaliha,
   – Lager lista,
   – Evidencija prometa,
   – Kartica artikla,
   – Prometu artikla u magacinu po kategorijama artikala, kategorijama partnera, organizacionim jedinicama, dodatnim analitikama.
  • Automatsko otvaranje početnog stanja magacina za narednu godinu.

  Modul Kal moguće je licencirati kroz sledeće nivoe programa:

  • Osnovni nivo
  • Standardni nivo
  • Napredni nivo

  Napomena: Neke funkcionalnosti modula javljaju se samo u određenim nivoima programa. Informacije o funkcionalnostima modula po paketima možete pronaći na stranici Cenovnik