PREGLEDAJ

Postupak zatvaranja poslovnih knjiga i otvaranje početnog stanja u finansijskom knjigovodstvu

PREGLEDAJ
PREGLEDAJ

Kreiranje finansijskih izveštaja

PREGLEDAJ
PREGLEDAJ

Izlazni računi - avansne uplate i konačni račun

PREGLEDAJ
PREGLEDAJ

Srazmerni poreski odbitak

PREGLEDAJ
PREGLEDAJ

Nabavka od poljoprivrednika član 34 Zakona o PDV-u. Deo 7. POPDV

PREGLEDAJ
PREGLEDAJ

Turističke agencije član 35. deo 4.1 PO PDV obrasca

PREGLEDAJ
PREGLEDAJ

Princip rada sa izdatim delimičnim isporukama

PREGLEDAJ
PREGLEDAJ

Dati avans i konačni račun za promet sekundarnih sirovina od 1.7.2018.

PREGLEDAJ
PREGLEDAJ

Promet sekundarnih sirovina od 1.7.2018.

PREGLEDAJ
PREGLEDAJ

Opšte uputstvo za rad sa novim PDV evidencijama

PREGLEDAJ
PREGLEDAJ

Uvoz usluga - uvoz bez carine

PREGLEDAJ
PREGLEDAJ

Uvoz sa carinom

PREGLEDAJ
PREGLEDAJ

Avans i konačni račun za uvoz usluga

PREGLEDAJ
PREGLEDAJ

Primljeni računi za dobra i usluge u građevinarstvu - Avansni i Konačni račun

PREGLEDAJ
PREGLEDAJ

Promet dobara i usluga u građevinarstvu član 10.

PREGLEDAJ
PREGLEDAJ

Promet građevinskih objekata - poreski dužnik isporučilac

PREGLEDAJ
PREGLEDAJ

Promet građevinskih objekata - poreski dužnik primalac

PREGLEDAJ
PREGLEDAJ

Devizna kalkulacija

PREGLEDAJ
PREGLEDAJ

Opšte uputstvo za rad u modulu Kal

PREGLEDAJ
PREGLEDAJ

Formiranje početnog stanja na osnovu popisa iz prethodne godine

PREGLEDAJ
PREGLEDAJ

Postupak rada u veleprodajnom magacinu

PREGLEDAJ
PREGLEDAJ

Postupak rada u maloprodajnom magacinu

PREGLEDAJ
PREGLEDAJ

Devizna kalkulacija

PREGLEDAJ
PREGLEDAJ

Opšte uputstvo za rad u modulu Pogon

PREGLEDAJ
PREGLEDAJ

Uputstvo za obračun računovodstvene i poreske amortizacije za 2019. godinu

PREGLEDAJ
PREGLEDAJ

Godišnji obračun amortizacije i popis osnovnih sredstava

PREGLEDAJ
PREGLEDAJ

Osnovne postavke u programu i obračunski parametri

PREGLEDAJ
PREGLEDAJ

Obračun zarade i naknade i kreiranje PD prijave

PREGLEDAJ
PREGLEDAJ

Kreiranje izmenjene PD prijave

PREGLEDAJ
PREGLEDAJ

Akontacija i konačni obračun zarade

PREGLEDAJ
PREGLEDAJ

Obračun i isplata uvećanja koje ima karakter zarade

PREGLEDAJ
PREGLEDAJ

Nalog za plaćanje i knjiženje MRS 2014

PREGLEDAJ
PREGLEDAJ

Nalog za plaćanje i knjiženje - ISIB

PREGLEDAJ
PREGLEDAJ

Slanje obračunskih listića na e-mail

PREGLEDAJ
PREGLEDAJ

Evidencija proizvodnje - Šank lista

PREGLEDAJ
PREGLEDAJ

Uputstvo za učitavanje licencnog ključa

PREGLEDAJ

DOWNLOAD PDF

Kratko početno uputstvo za korišćenje programa MPP2

DOWNLOAD PDF
DOWNLOAD PDF

Uputstvo za otvaranje - zatvaranje knjiga 2021

DOWNLOAD PDF
DOWNLOAD PDF

Uputstvo za instalaciju MPP 2.3

DOWNLOAD PDF
DOWNLOAD PDF

Uputstvo za ažuriranje programa MPP2.3

DOWNLOAD PDF
DOWNLOAD PDF

Uputstvo za brzo umrežavanje programa MPP2.2

DOWNLOAD PDF
DOWNLOAD PDF

Uputstvo za učitavanje licencnog ključa

DOWNLOAD PDF
DOWNLOAD PDF

Uputstvo za vođenje nabavki od poljoprivrednika 2018.pdf

DOWNLOAD PDF
DOWNLOAD PDF

Uputstvo za vođenje prometa iz oblasti građevinarstva 2018

DOWNLOAD PDF
DOWNLOAD PDF

Uputstvo za vođenje uvoza usluga 2018

DOWNLOAD PDF
DOWNLOAD PDF

Uputstvo za vođenje uvoza koji podleže carini 2018

DOWNLOAD PDF
DOWNLOAD PDF

Uputstvo za vođenje prometa sekundarnih sirovina 2018

DOWNLOAD PDF
DOWNLOAD PDF

Uputstvo za rad sa novim PDV evidencijama

DOWNLOAD PDF
DOWNLOAD PDF

Uputstvo za rad u programu u skladu sa izmenama Zakona o PDV-u od 15. oktobra 2015. god.

DOWNLOAD PDF
DOWNLOAD PDF

Uputstvo za formiranje finansijskih izveštaja

DOWNLOAD PDF
DOWNLOAD PDF

Uputstvo za otvaranje - zatvaranje knjiga 2021

DOWNLOAD PDF
DOWNLOAD PDF

Uputstvo za preknjižavanje 2014

DOWNLOAD PDF
DOWNLOAD PDF

Uputstvo za otvaranje - zatvaranje knjiga 2021

DOWNLOAD PDF
DOWNLOAD PDF

Uputstvo za isplatu zarada - Covid-19

DOWNLOAD PDF
DOWNLOAD PDF

Uputstvo za izradu i podnošenje PPP PD prijave

DOWNLOAD PDF
DOWNLOAD PDF

Istrazivanje o strukturi zarada - uputstvo za popunjavanje iz programa

DOWNLOAD PDF
DOWNLOAD PDF

Uputstvo za primenu umanjenja u javnom sektoru (Novembar 2014)

DOWNLOAD PDF
DOWNLOAD PDF

Uputstvo za obračun računovodstvene i poreske amortizacije za 2019. godinu

DOWNLOAD PDF
DOWNLOAD PDF

Uputstvo za otvaranje - zatvaranje knjiga 2021

DOWNLOAD PDF
DOWNLOAD PDF

Uputstvo za otvaranje - zatvaranje knjiga 2021

DOWNLOAD PDF
DOWNLOAD PDF

Uputstvo za rad u dodatnom modulu Šank lista.pdf

DOWNLOAD PDF
DOWNLOAD PDF

Uputstvo za rad u modulu Nalog za službeni put

DOWNLOAD PDF