Ukoliko Vaš računar na kome je instaliran MPP nije povezan sa internetom, ili iz drugih razloga ne koristite MPP2 servis “Centar za ažuriranje” možete uraditi sledeće:

    Verzija MPP 2.3

  • – U verziji 2.3.19355.2 izmenu fajlova (od 26.2.2021) možete preuzeti na sledećem linku: 2.3.19355.2.zip
  • Verzija MPP 2.2

  • – U verziji 2.2.18339.1 izmenu fajlova (od 9.1.2020) možete preuzeti na sledećem linku:  2.2.18339.1.zip

Nakon preuzimanja ZIP arhive raspakujte je i sve fajlove kopirajte preko postojećih u folder u kome je instaliran MPP2.2. Najčešće je to c:\program files (x86)\psit\ mpp 2.

Vodite računa da zbog Vaše računarske zaštite i preuzimanja sa Interneta ovi fajlovi ne budu blokirani.

uputstvo
Redovno radite bekap.
U slučaju problema pri preuzimanju nove verzije fajlova slobodno se javite našoj tehničkoj podršci.