Platni promet i blagajne – modul SALDO

  Modul za platni promet i blagajne – SALDO – omogućava evidenciju platnog prometa na tekućim računima, uvoz izvoda iz elektronske banke, povezivanje uplata i isplata sa računima, vođenje blagajni, kreiranje virmana i njihovo elektronsko plaćanje.

  Naruči online

  Modul je namenjen

  • Preduzećima koja žele da u svakom trenutku imaju razumljive informacije o svom finansijskom stanju na računima poslovih banaka kao i finansijsko stanje u svim blagajnama koje preduzeće vodi.
  • Preduzećima koja žele da samostalno vode evidenciju o stanju i promenama finansijskog stanja u blagajnama kao i na računima poslovnih banaka.
   

  Funkcionalnosti modula Saldo

  • Efikasno vođenje i praćenje novčanih tokova na više tekućih računa.
  • Elektronsko bankarstvo, preuzimanje izvoda iz svih e-banking sistema koji se javljaju kod nas, kao i iz Trezora.
  • Manuelno razrešavanje stavki izvoda – uplata i isplata, poveziavanje sa računima u KIR-u i KPR-u.
  • Automatsko razrešavanje uplata preko izvoda na osnovu poziva na broj.
  • Automatsko razrešavanje isplata preko izvoda na osnovu definisanih biznis procesa.
  • Blagajničko poslovanje – proizvoljan broj blagajni, dinarskih i deviznih.
  • Kreiranje dnevnika blagajne.
  • Štampanje naloga za uplatu i isplatu.
  • Kreiranje virmana za plaćanje na osnovu evidentiranih primljenih računa u knjizi primljenih računa (modul za fakturisanje i obračun PDV-a). Virmane je moguće štampati ili izvesti u elektronskom obliku pogodnom za uvoz u sve e-banking sisteme koji se javljaju u Srbiji.
  • Automatsko knjiženje izvoda i blagajni u finansijsko računovodstvo.
  • Set izveštaja o novčanim tokovima i blagajničkom poslovanju.

  Prednosti modula Saldo

  • Istovremeno vođenje više računa kod različitih banaka,
  • Uvoz izvoda platnog prometa iz banke u elektronskom obliku,
  • Automatsku pripremu naloga za knjiženje izvoda,
  • Kreiranje svih potrebnih blagajni u okviru preduzeća kao i njihovo vođenje i izveštavanje,
  • Praćenje prometa novčanih sredstava i finansijskog stanja na računima putem širokog skupa svih potrebnih finansijskih izveštaja,
  • Uvid u stanje svojih obaveza kao i zaduženja poslovnih partnera.

  Modul Saldo moguće je licencirati kroz sledeće nivoe programa:

  • Osnovni nivo
  • Standardni nivo
  • Napredni nivo

  Napomena: Neke funkcionalnosti modula javljaju se samo u određenim nivoima programa. Informacije o funkcionalnostima modula po paketima možete pronaći na stranici Cenovnik